Initiativer i partnerskaber

Med afsæt i universelt design skaber vi ligeværdige løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger

Vi tror på, at arbejdet mod et ligeværdigt inkluderende samfund starter med en forandring af vores fælles menneskesyn. Derfor bestræber vi os på at styrke og udbrede viden om universelt design som en værdibaseret designtilgang, når vi skaber en bæredygtig fremtid for alle – uanset funktionsevne.

Nedenfor kan du se de langsigtede initiativer, vi udvikler i partnerskab, for at gøre universelt design til et grundprincip for samfundsindretningen generelt og i vores partnerskaber inden for sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, byplanlægning, byggeri, design, oplevelsesøkonomi og sociale fællesskaber

Foto: Astrid Maria Rasmussen - København set fra oven, fra Indre By mod Nørrebro. Dronning Louises Bro i midten er et socialt og trafikalt knudepunkt i byen.
Unge stemmer: Online-møde med en masse unge, der smiler til hinanden
Inge med en fjernbetjening, der passer til hendes behov.
Decorative: incandescent light bulb
Ordet research skrevet på et stykke papir og set gennem et forstørrelsesglas
Maskinhus forvandlet til Gladsaxe MultiFitness med plads til alle. Fitness skal være for alle i Gladsaxes nye forening og fitnesscenter. I et gammelt maskinhus på Kellersvej 2 er der blevet skabt en ny ramme, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at dyrke fitness på lige fod med alle andre. Projektet er ét blandt tre, som gennemføres som led i kampagnen 'Fitness for alle'. Gladsaxe MultiFitness ligger i et boligområde med boliger for mennesker med psykiske og fysiske handicap. Derfor har der lokalt været et stort ønske om at skabe et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne. F.eks. er fitnessmaskinerne udviklet, så de også kan bruges af folk, der sidder i kørestol, ligesom der er etableret handicapvenlige toiletter, tekøkken og p-pladser.
stillebillede videoen growing
Luftfoto af stadion på Experimentariums tagterasse
Luftfoto: Kort over ønskede stiforløb i Arboretet
Nyetableret træbro for at øge tilgængeligheden
Luftfoto af deltagere fra Team Tvilling til CPH Maraton 2017
Opslagstavle med et notat: What is your dream project?
DTU Skylab studerende
Studerende opsætter værker til udstillingen
Studerende ved Det kongelige akademi
Fotograf: Adam Mørk - Indgangspartiet af Vadehavscenteret med solens røde stråler fra nedgangen