Bevica Fonden og Københavns kommune fortsætter samarbejdet om implementering af universelt design i byens udvikling

Med ønsket om at styrke vidensgrundlaget om universelt design i forvaltningen af kommunen, fortsætter Bevica Fonden og Københavns Kommune samarbejdet med en partnerskabsaftale, der løber frem til 2027. Partnerskabet bygger oven på et samarbejde, som blev grundlagt i 2021.

Mennesker med permanente og midlertidige funktionsnedsættelser oplever en række barrierer, når de bevæger sig rundt i København. Barriererne opstår ikke nødvendigvis pga. funktionsnedsættelsen i sig selv, men som en konsekvens af, at byen som sådan ikke er indrettet til dem.

Det betyder, at ikke alle har lige muligheder for at deltage aktivt i hverdagslivet og i kultur- og fritidslivet.

I forbindelse med Københavns titel som Arkitekturhovedstad 2023, UNESCO-UIA World Capital of Architecture (WCA), satte byen i samarbejde med Bevica Fonden netop fokus på universelt design og tilgængelighed i program- og eventudvikling, hvilket førte til en øget politisk opmærksomhed.

Det øgede fokus betyder blandt andet, at Københavns Kommune har skrevet universelt design ind i kommunens kommuneplanstrategi 2023, og dermed er der vokset en erkendelse af, at vidensniveauet om universelt design blandt kommunens medarbejdere skal styrkes.

Bevica Fonden og Københavns Kommune indgår partnerskabet for at løfte den opgave.

Styrket vidensniveau
I samarbejde med Bevica Fondens Universal Design Hub er formålet at styrke den enkelte embedsmands kompetencer og vidensgrundlag for derigennem at sikre, at alle borgere og besøgende i København med både midlertidige og vedvarende funktionsnedsættelser skal kunne opleve byen og deltage i bylivet på lige vilkår med alle andre.

Partnerskabet løber i 2,5 år med start i juni 2024, og det er ambitionen, at universelt design skrives ind i kommunens strategier, politikker og værktøjskasser, samt at der gennem masterclasses og workshops sker et generelt vidensløft i embedsværket og blandt politikerne.

Netop udbredelsen af viden om universelt design er vigtig, når ambitionen er at skabe byer og byrum, hvor flere kan være med og er inkluderet. Derfor er direktør i Bevica Fonden, Marianne Kofoed, også glad for samarbejdet.

”Universelt design er et middel til at skabe byer og byrum, hvor der er plads til flere. Det anerkender, at vores kroppe forandrer sig gennem et helt liv, og at funktionsnedsættelse – permanent eller midlertidigt – er et vilkår, vi alle deler. Det er en tænkning, der blotlægger de blinde vinkler, vi alle går rundt med, og derfor er det så utroligt vigtigt, at en by som København går foran for at sikre, at universelt design forankres i kommunens arbejde med at få alle med.”

Bevica Fonden har støttet partnerskabet med 3.570.920 kr. i projektperioden.

Projektperiode
2024-2027
Samarbejdspartner
Københavns Kommune
Bevilling fra Bevica Fonden
3.570.920 kr.
Kontaktpersoner
Søren Kastoft, enhedschef: sorkas@kk.dk, tlf. 22 70 65 34.

Louis Mølsted Andersen, Projektleder: hy3v@kk.dk, tlf. 40 26 49 43 / 26 64 34 32.