Hvordan kan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked?

Et forskningsprojekt skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked.

Et forskningsprojekt skal undersøge, hvilke forhold der fremmer og hæmmer ansættelse og fastholdelse af mennesker i fleksjob. Forskerne vil komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres for, at flere mennesker med funktionsnedsættelse kan blive ansat i fleksjob, blive ligebehandlet og holde fast i deres plads på arbejdsmarkedet.

Projektet gennemføres af Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse og i et samarbejde mellem en forskergruppe fra Aalborg Universitet, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og VIA University College.

Projektet tager udgangspunkt i forskergruppens viden fra et tidligere forskningsprojekt om handicap og beskæftigelse finansieret af Bevica Fonden. Her konkluderede forskerne, at fleksjob er blevet den vigtigste vej til, at mennesker med et bevægelseshandicap kan komme ind på og blive på arbejdsmarkedet.

Det at kunne bidrage til samfundet er en af grundstenene i Bevica Fondens DNA, og igennem fondens historie har der været fokus på at styrke den enkeltes kompetencer og afhjælpe handicappet. Det har fra starten handlet om selvforsørgelse og derigennem selvstændighed, uafhængighed og ligeværd.

Forskningscall

Fleksjobprojektet tager udgangspunkt i resultaterne fra et tidligere forskningsprojekt, som efter et call blev udvalgt til realisering sammen med to andre projekter.

Et mere velfungerende fleksjobmarked

Projektperiode
2022-2024
Finansiering
Bevica Fonden
Bevilling fra Bevica Fonden
2.724.050 kr.
Kontaktperson
Thomas Bredgaard, professor, Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse, Aalborg Universitet, thomas@dps.aau.dk