Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv

Hvordan er virkeligheden for børn med varierende funktionsevne i dagens Danmark?

Det spørgsmål tog Emil Falster under kyndig behandling i sit ph.d.-projekt. Med afsæt i udviklingen indenfor handicapområdet de seneste ti år belyser projektet nogle af de barrierer som børn med bevægelseshandicap og deres forældre møder på deres vej primært gennem det offentlige system, men også ude i det offentlige rum.

Forskningsprojektet er forankret i forskningscenteret Limo: Danmarks nationale forskningscenter for forskning i bevægehandicap fra et børne- og ungeperspektiv, som er samfinansieret af Bevica Fonden og Roskilde Universitet.

Som et af resultaterne af forskningsprojektet skrev Falster sammen med Hanne Warming og Isabella Vagtholm bogen “Livet med et bevægelseshandicap fra et børne- og ungeperspektiv”. Bogen giver et unikt indblik i, hvordan børn og unge med et bevægelseshandicap selv oplever deres hverdagsliv – med de muligheder og barrierer, det indebærer at have en normbrydende krop.

I en række tematiske kapitler zoomes ind på forskellige udfordringer og dilemmaer, som børnene og de unge møder i hverdagslivet, og det diskuteres, hvordan man som professionel eller forælder kan undgå misforståede hensyn, uønsket medlidenhed, unødig voksenstyring og bidrag til oplevelser af diskrimination og stigmatisering.

I den forbindelse er der udviklet seks korte animationsfilm, der illustrerer og uddyber bogens forskellige tematikker. Se alle film nedenfor.

Inkluderende lege
En hverdag med træning
Manglende tilgængelighed
Tragediefortællingen
Taknemmelighedsgæld
Et rationaliseret hverdagsliv

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv

Projektperiode
2017-2021
Samarbejdspartnere
Roskilde Universitet
Bevilling fra Bevica Fonden
4,65 mio. kr.
Kontaktperson
Hanne Warming, professor, Roskilde Universitet hannew@ruc.dk

Emil Falster, post doc, Bevica Fonden, emil@bevica.dk
Mere om forskeren
Publikationer

Forskerprofil