Hvordan nytænker man handicapområdet?

I 2019 dannede Helsingør rammerne om et internationalt handlingsmøde under navnet REIMAGINE. Her blev forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere fra ind- og udland inviteret og samlet for at arbejde netop på dette spørgsmål.

REIMAGINE bestod af en række aktiviteter, såsom scenekunst, action lab, talks, debatter og performances. Alle aktiviteter havde til formål at gøre op med vante forestillinger om handicap og ultimativt vise samfundet, at der er forskellige kroppe og forskellige måder at være i verden på.

Handlingsmødet bestod af tre elementer: REIMAGINE FESTIVAL, REIMAGINE LAB og en ny fortolkning af Shakespeares stykke Richard III.

Teater- og vidensprojekt

Projektperiode
2019
Projektejer
Enactlab
Samarbejdspartnere
Elsass Fonden, Helsingør Kommune HamletScenen og andre
Bevilling fra Bevica Fonden
1,2 mio. kr.
Kontaktpersoner
Kristian Martiny, kognitionsforsker, Enactlab S/I, kmartiny@hum.ku.dk

Jacob Nossell, kommunikationschef, Enactlab S/I, jacob@nossell.dk