En fond med en lang historie

Vi arbejder for en verden, hvor mennesker med bevægelseshandicap har størst mulig selvstændighed og uafhængighed. Det har vi gjort siden 1872.

Et mere inkluderende samfund

Vores strategi

I Bevica Fonden arbejder vi for at gøre en forskel for mennesker med handicap og skabe et inkluderende samfund, der er indrettet til alle – uanset funktionsevne. Det gør vi ved at styrke og udbrede viden om universelt design som en værdibaseret designtilgang, der handler om at skabe ligeværdige løsninger overalt i vores omgivelser og hverdag. Universelt design er en oplagt tilgang i forhold til at sikre ligeværdighed og inklusion i den bæredygtige udvikling, som vi alle sammen har forpligtet os på i FN’s verdensmål frem mod 2030.

Læs om vores strategi

Universelt design

Leave No One Behind

Vi ønsker at igangsætte en forandring af vores fælles menneskesyn. Det vil vi gøre ved at bruge begrebet universelt design som løftestang for verdensmålenes tværgående agenda Leave No One Behind. Universelt design repræsenterer et grundlæggende menneskesyn, som anerkender, at diversitet i funktionsevne og behov er et fælles menneskeligt grundvilkår og at diversitet i brugerbehov kræver diversitet i løsninger. Det handler ikke om ”dem og os”, men altid om ”os”.

Læs om Universal Design Hub

Langsigtede initiativer

Partnerskaber

For at skabe mest mulig værdi for fondens midler fokuserer vi på at udvikle initiativer i partnerskaber og på den målrettede og langsigtede indsats. Vi fokuserer samtidig på, at de initiativer, der udvikles, tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag, og at der samtidig genereres nye metoder og ny viden.

Se eksempler på initiativer