Bevica Center for NeuroEngineering Solutions in Stroke Rehabilitation

Tværfaglig hjerneforskning skal reducere graden af handicap efter et slagtilfælde ved at udnytte hjernens egen tilpasningsevne.

Næsten 13.000 mennesker rammes hvert år af en hjerneblødning, og mange får efterfølgende varige mentale og fysiske handicap. Et hold forskere ved Aalborg Universitet har derfor undersøgt, hvordan man gennem teknologien kan udnytte raske hjernecellers evne til at indlære funktioner, der før blev varetaget af de nu skadede hjerneceller, til optimal genoptræning. Ambitionen var at reducere graden af de fysiske handicap.

Bevica Centers arbejde inkluderede to konkrete projekter til at få en bedre basal forståelse af mekanismerne bag neuronal plasticitet, metoder til at vurdere og udnyttet plasticitet plus metoder til at involvere patienterne i deres egen genoptræning (’empowerment’). Forskningen fokuserede på forståelse af mekanismer bag neural plasticitet og metoder til at vurdere plasticitet i dyremodeller og på mennesker.

Der blev udviklet metoder til kvantitativ vurdering af kortikal plasticitet hos mennesker, dvs. hjernens evne til at ændre cellernes funktionalitet. Kortikal plasticitet menes at være nøglen til succesfuld rehabilitering.

Derudover blev der udviklet en unik dyremodel for slagtilfælde, som muliggør basale studier af neural plasticitet og nye metoder til at behandle akutte slagtilfælde og følgesygdomme. Modellen kan også bruges til andre typer af studier.

Forskningsprojektet blev afsluttet den 1. august 2020.