Design for alle i det offentlige rum

Særpulje til universelle designløsninger skal skabe bedre og mere inkluderende oplevelser for alle, når man færdes i det offentlige rum.

Design til Alle er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Bevica Fonden om en særpulje til universelle designløsninger i det offentlige rum.

Projektet har to primære formål:

For det første skal projektet skabe en bredere opmærksomhed og interesse hos designere og kunst-håndværkere om begrebet universelt design og ikke mindst om de kunstneriske, funktionelle og samfundsrelevante muligheder, der eksisterer i at arbejde med universelle designprocesser og -løsninger.

For det andet skal der skabes et forløb, hvor en række designere og kunsthåndværkere får konkret erfaring med universelle designprocesser og med at inkludere og arbejde sammen med mennesker, der lever med en funktionsnedsættelse. Forløbet skal give støttemodtagerne indsigt i og erfaring med, hvordan universelle designprocesser og -løsninger kan være med til at højne den æstetiske, funktionelle og oplevelsesmæssige kvalitet af design og kunsthåndværk.

PDF

Læs om, hvorfor universelt design bør indgå som en naturlig del af bevidsthed fra side 81 i udgivelsen ‘HVAD KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN GØR FOR MENNESKER OG SAMFUND – NU OG I FREMTIDEN’

PDF

Læs inspirationsguiden til universelt design som PDF-fil.

Pressemeddelelse

Nyt fondssamarbejde vil skabe design for alle med fokus på mere inkluderende oplevelser, når man færdes i det offentlige rum.

Design til alle

Projektperiode
2021-2022
Samarbejdspartner
Statens Kunstfond
Bevilling fra Bevica Fonden
596.000 kr.
Kontaktpersoner
Sara Thetmark, konsulent, Statens Kunstfond, sat@slks.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk