Hvordan kan handicaporganisationerne styrke tilgængeligheden og fokus på universelt design i det byggede miljø?

Danske Handicaporganisationer sætter sammen med alle medlemsorganisationerne fokus på, hvordan de som brugerorganisationer kan styrke deres rolle og kompetencer, når det handler om at skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø. De gode løsninger er ikke alene bygherre og rådgivers ansvar, men også brugerorganisationernes.

Danske Handicaporganisationer og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet har derfor etableret et ph.d.-projekt, der skal afdække brugerorganisationernes rolle og udfordringer i dialogen med byggeriets parter med henblik på at styrke brugerorganisationernes viden og kompetencer for derigennem at kunne løfte kvaliteten og den ligeværdige tilgængelighed.

Viden fra projektet skal blandt andet bruges til at udvikle et målrettet kompetenceudviklingsforløb, der styrker DHs medlemsorganisationers rådgivningsarbejde.

Øget tilgængelighed i byggeriet gennem dialog og brugerrådgivning

At skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø er ikke alene bygherre og rådgivers ansvar, men også brugerorganisationernes.

Projektperiode
2016-
Samarbejdspartnere
Projektet er forankret i en styregruppe med deltagelse af DH, BUILD, DHF og Bevica Fonden. Derudover er der tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra byggeriets parter og relevante interesseorganisationer
Finansiering
DH, BUILD, Vanførefonden og Bevica Fonden
Bevilling fra Bevica Fonden
1,4 mio. kr.
Kontaktpersoner
Rene Sørensen Overby, arkitekt MAA, ph.d.-studerende, projektudvikler Bevica Fonden, rene@bevica.dk

Sif Holst, næstformand i DH, sho@handicap.dk