Hvordan kan handicaporganisationerne styrke tilgængeligheden og fokus på universelt design i det byggede miljø?

Danske Handicaporganisationer (DH) satte i 2016 sammen med alle medlemsorganisationerne fokus på, hvordan de som brugerorganisationer kan styrke deres rolle og kompetencer, når det handler om at skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø. De gode løsninger er ikke alene byggeriets opgave, men foregår som et arbejdsfællesskab mellem bygherre, bygherrerådgivere og DH’s brugerrepræsentanter.

DH og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet etablerede derfor et Ph.d.-projekt, der skulle afdække brugerrepræsentanternes rolle og udfordringer i dialogen med byggeriets parter med henblik på at styrke viden og kompetencer og derigennem løfte kvaliteten og den ligeværdige tilgængelighed.

Viden fra Ph.d.-projektet blev blandt andet brugt til at udvikle et kompetenceudviklingsforløb, der styrker DH’s medlemsorganisationers brugerrepræsentation. Udviklingsforløbet startede i 2021 og er siden blevet udvidet med vidensinput til DH’s politiske arbejde med universelt design og tilgængelighed og tematiserede oplæg for DH, deres medlemsorganisationer og lokale afdelinger.

René Sørensen Overby har, undervejs, udgivet 5 videnskabelige peer-review artikler, som udfolder viden fra det gennemførte forskningsarbejde. DH har desuden indarbejdet projektets resultater og vigtigste fund i DH’s strategi- og handlingsplan. Artikler, vidensoplæg og kompetenceudvikling vil i samarbejde med Danske Handicaporganisationer fremadrettet løfte arbejdsfællesskaber og kvalitet i udviklingen Universelt design og tilgængelighed.

Øget tilgængelighed i byggeriet gennem dialog og brugerrådgivning

At skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø er ikke alene bygherre og rådgivers ansvar, men også brugerorganisationernes.

Projektperiode
2016-2022
Samarbejdspartnere
Projektet er forankret i en styregruppe med deltagelse af DH, BUILD, DHF og Bevica Fonden. Derudover er der tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra byggeriets parter og relevante interesseorganisationer
Finansiering
DH, BUILD, Vanførefonden og Bevica Fonden
Bevilling fra Bevica Fonden
1,4 mio. kr.
Kontaktpersoner
Rene Sørensen Overby, arkitekt MAA, projektudvikler Bevica Fonden, rene@bevica.dk

Sif Holst, næstformand i DH, sho@handicap.dk