Bevica Professorat

Livskvaliteten for mennesker med svært bevægelseshandicap skal styrkes gennem forskning og udvikling af øjenstyrede hjælpemidler inden for både kommunikation og bevægelse.

Øjenstyring – gaze control – er en forholdsvis ny teknologi, som på radikal vis kan forbedre hverdagen og friheden for mennesker med et svært bevægelseshandicap. Bevica Professoratet skal derfor optimere DTU’s forskning, udvikling og undervisning inden for feltet. Professoratet er tilknyttet DTU’s Design Engineering og Innovation Group og er besat af cand.psych. og ph.d. John Paulin Hansen, der har mere end 25 års erfaring med udvikling og brug af øjenstyring.

John Paulin Hansen leder et forskningsprogram, der omfatter tre forskningsemner: Kommunikation med øjnene, øjenstyring af mobile enheder (kørestole, robotter og droner) samt fjernbetjening af elektronisk udstyr og hjælpemidler med øjnene.

Ambitionen er, at DTU skal være blandt verdens 5 førende forsknings- og udviklingsgrupper inden for øjenstyring til mennesker med bevægelseshandicap og derigennem bidrage til mere livskvalitet for målgruppen.

Professorat

Projektperiode
2014-
Bevilling fra Bevica Fonden
5 mio. kr.
Kontaktpersoner
John Paulin Hansen, professor, jpha@dtu.dk