Det nære landskab omkring Vadehavscentret skal naturligvis være en oplevelse for alle

I etableringen af Vadehavscenter blev der lagt vægt på at skabe den bedst mulige oplevelse for alle i det nære landskab omkring centret. Centret har i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania, Esbjerg Kommune og Marianne Levisen Landskab udarbejdet og realiseret en landskabsplan med fokus på den ligeværdige tilgængelighed og oplevelse for alle. I centrets nye gårdhave kan alle derfor komme omkring, og alle børn kan, på hver sin måde, indtage og opleve gårdrummets muligheder for leg og oplevelser. Sandkassen er eksempelvis udformet, så børn let og uhindret kan trille ned i den, og ”sandskåle” er udformet i en højde, så børn i kørestole kan være med i legen. Værkstedsborde er ligeledes tilpasset børn og kørestolsbrugere.

I det nære stiforløb er elementer til leg og naturformidling bundet sammen af et niveaufrit og sammenhængende forløb med kørefast grus og trædæk, der gør det muligt for kørestolsbrugere at være en del af aktiviteterne. Omkring den udgravede sø ledes stien tilgængeligt videre, så kørestolsbrugere kan komme helt tæt på vandoverfladen og deltage i aktiviteter, der knytter sig til søens natur.

Om- og tilbygningen er udført af Dorte Mandrup, og landskabsplanen er udført af Marianne Levisen Landskab.

Pressemeddelelse

HKH Prins Joachim åbner det nye Vadehavscenter i Ribe efter en omfattende om- og tilbygning.

Vadehavscentret og det nære landskab

Projektperiode
2013-2017
Projektejer
Esbjerg Kommune
Samarbejdspartnere
Vadehavscentret, Esbjerg Kommune og Realdania
Finansiering
Esbjerg Kommune, Realdania og Bevica Fonden
Bevilling fra Bevica Fonden
1,5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Lilli Lindberg, Bygningskonstruktør, Esbjerg Kommune, lml@esbjergkommune.dk
Mere om projektet
Vadehavscentret