Verdenskongres med fokus på, hvordan arkitektur kan sætte rammerne for en mere bæredygtig fremtid – en fremtid, hvor alle er inkluderet. 

Under temaet “Sustainable Futures – Leave no one behind” blev den 28. UIA verdenskongres i København 2023 med mere end 6.000 arkitekter, studerende, praktikere og branchefolk fra 135 lande den største platform nogensinde for diskussionen om bæredygtig arkitektur, der kan bruges af alle. Her fik den internationale byggeverden og politiske aktører optimale rammer for at dele ideer, løsninger, visioner og erfaringer, der alle skal bidrage til at synliggøre arkitekturens essentielle rolle i at indfri FN’s verdensmål, hvor ingen efterlades.

En central ambition med kongressen var at opnå en bedre forståelse af universelt design og de muligheder, det værdibaserede designbegreb rummer som et redskab til at indfri verdensmålene. Der var derfor fokus på universelt design fra kongressens Student Academy til de helt store scener som hovedscenen og Next Gen med keynotespeakere, i Science Tracks, hvor de seneste forskningsresultater og erfaringer inden for feltet præsenteret og også fundet sit indpas i de 10 principper ‘The Copenhagen Lessons’.

"The Copenhagen Lessons" – 10 principper for bæredygtig udvikling i det byggede miljø

’En bæredygtig fremtid for alle’ var fokus for hele verdenskongressen i København og som kulminationen på de fire dage erklærerede Verdenskongressens præsident, arkitekt MAA Natalie Mossin, en ny bæredygtig begyndelse med de 10 principper i “The Copenhagen Lessons”:

  1. Værdighed og deltagelse for alle mennesker er fundamental i arkitekturen. Der er ingen skønhed i eksklusion.
  2. Mennesker i risiko for at blive ekskluderet eller left behind skal tilbydes bolig først, når vi bygger, planlægger og udvikler.
  3. Eksisterende byggede strukturer skal altid bruges, før man bygger nyt.
  4. Ingen byudvikling må udradere grønne områder.
  5. Naturlige økosystemer og fødevareproduktion skal prioriteres uafhængigt af byggeri.
  6. Ingen jomfruelige ressourcer må bruges i byggeri, hvis genbrug er mulig.
  7. Intet byggeaffald må produceres eller efterlades fra byggeprojekter.
  8. Når man anskaffer materialer til byggeri skal lokale, genanvendelige materialer prioriteres øverst.
  9. Alt, hvad vi bygger, skal optage mere CO2, end det udleder.
  10. Ved byudvikling, planlægning og konstruktion i det byggede miljø skal samtlige aktiviteter have en positiv virkning på økosystemer og forsyninger af rent drikkevand.

“Copenhagen Lessons” sigter mod at skabe et fælles sprog for at fremskynde ændringer i branchen, både for praktikere og investorer, men også for at opfordre politikere til at støtte op med lovgivning, både lokalt, nationalt og globalt. Afgørende er det også, at ændringerne implementeres på tværs af hele branchen, og at videndeling og partnerskaber bidrager til at prioritere og målrette indsats og ressourcer fremover.

Student Academy: ’A Society Built for Every Body – Leaving No One Behind’

Som del af partnerskabet i det officielle program tilrettelagde Det Kongelige Akademi undervisningsforløbet: Student Academy 2023: ’A Society Built for Every Body – Leaving No One Behind’. Student Academy havde til formål at samle nationale og internationale arkitektstuderende i forbindelse med kongressen og give dem en større indsigt i teori, metode og praksis indenfor feltet universelt design.

I undervisningsforløbet op til kongressen skabte de 35 arkitektstuderende med mere end 20 forskellige nationaliteter interaktive installationer i samarbejde med frivillige fra Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH), der blev udstillet på kongressen og agerede som samtalestarter med kongresdeltagere fra hele verden til at reflektere over Leave No One Behind temaet og relevansen for social bæredygtig arkitektur for alle kropslige variationer. En refleksion projektlederen og to studerende fra forløbet også selv italesatte i et radioindslag hos P1 Kulturen hos DR.

How do we build a society for every body?

Med afsæt i titlen for Student Academy 2023: ’A Society Built for Every Body – Leaving No One Behind’ spurgte vi i Bevica Fonden flere kongresdeltagere på tværs af fagligheder ind til, hvordan vi kan skabe et samfund for alle kroppe.

Fælles for alle svar er, at de indikerer en opfordring til, at vi alle får en grundlæggende forståelse af menneskets mangfoldighed for at skabe en bæredygtig fremtid for alle.

De forskellige interviews kommer løbende her på siden og vores LinkedIn kanal.

Nyheder fra projektet

Pressemeddelelse

UIA Verdenskongressen for Arkitekter i København erklærer en ny bæredygtig begyndelse med ‘Copenhagen Lessons’

Pressemeddelelse

I løbet af foråret i 2023 vil en række verdensmålspavilloner skyde op langs havneløbet i København og på udvalgte steder i byen.

Pressemeddelelse

Kongressen i København bliver UIAs 28. verdenskongres, og med temaet “Sustainable Futures – Leave no one behind” bliver kongressen den største platform nogensinde for diskussionen om bæredygtig arkitektur.

Pressemeddelelse

Som værtsby for verdenskongressen vil København derfor i samme år bære titlen verdens hovedstad for arkitektur og vil blive foldet ud af Københavns Kommune i tæt samarbejde med UIA, UNESCO og sekretariatet bag UIA 2023 CPH.

Pressemeddelelse

København vælges som den første by i Skandinavien til at afholde World Congress of Architecture i år 2023.

UIA Verdenskongres 2023

Projektperiode
2018-2023
Bevilling fra Bevica Fonden
Op til 5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Mette Lindberg, direktør, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, ab@uia2023cph.org

Anne Mette Niebuhr, Partnership Officer, Komitéen UIA 2023 Copenhagen, an@uia2023cph.org

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk
Mere om projektet
UIA Verdenskongressen