Menneskesyn, handicap og inklusion

Hvordan skaber handicapbegrebets iboende menneskesyn bestemte muligheder og begrænsninger for mennesker, der udfordrer kropsnormen?

Undersøgelsen er baseret på den hypotese, at det generelle menneskesyn i samfundet producerer parallelløsninger og begrænser den samfundsmæssige inklusion, hvilket ikke kun virker ekskluderende for mennesker med bevægelseshandicap, men også for andre grupper i samfundet. Det gælder bl.a. ældre, børn eller andre med kropslig variation, der potentielt kunne bidrage samfundsmæssigt, og hvis deltagelse ville skabe et mere sammenhængende og mangfoldigt samfund. Således er undersøgelsen også baseret på den hypotese, at et nyt vidensgrundlag kan virke som en løftestang med henblik på at realisere FN’s Verdensmål og Leave No One Behind agendaen.

Forskningsprojektet har dermed til formål at undersøge, synliggøre og skabe bevidsthed om, hvordan et mere inkluderende menneskesyn i form af værdibegrebet universelt design er afgørende for, at vi som samfund efterlever løftet om Leave No One Behind for mennesker med handicap i den danske implementeringsproces af FN’s Verdensmål. Vidensgrundlaget om forholdet mellem begreberne menneskesyn, handicap og inklusion skal bidrage til en ny tilgang til inklusion af mennesker med handicap i samfundet generelt og i de store samfundsmæssige agendaer.

Forskningsprojektet udføres af Emil Falster og har en tværgående tilknytning til forskningsgruppen SOSA – ‘Sociale problemer, sårbarhed og styring i det specialiserede sociale arbejde’ under Institut for Sociologi og Social Arbejde ved Aalborg Universitet og Bevica Fondens Universal Design Hub.

postdoc: Menneskesyn og FN’s Verdensmål

Projektperiode
2022-2024
Samarbejdspartnere
Aalborg Universitet
Bevilling fra Bevica Fonden
2,7 mio. kr.
Kontaktperson
Emil Falster, post doc, Bevica Fonden, emil@bevica.dk

Pia Ringø, Ph.d. og lektor, Aalborg Universitet, ringoe@socsci.aau.dk
Mere om forskeren
Publikationer

Forskerprofil