Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen

Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move Green Lab bliver det første laboratorie af sin slags i verden.

Move Green Lab er et 5 hektar stort udendørs forsøgslaboratorie, der er ved at blive etableret i Arboretet i Hørsholm. Bag projektet står Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet i samarbejde med en række fonde.

I det nye forsøgslaboratorie vil professor Ulrika K. Stigsdotter og hendes kolleger forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer, som er specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Naturen har beviseligt en positiv effekt på menneskers sociale, fysiske og mentale sundhed. Men mange mennesker med bevægelseshandicap er ufrivillige indemennesker, og de har ofte flere helbredsproblemer end mennesker uden bevægelseshandicap. Sundhedspotentialet er derfor så meget desto større for denne del af befolkningen.

Arboretet i Hørsholm er et unikt naturmiljø, som siden 1936 har været brugt til forskning og undervisning på Københavns Universitet.

Move Green-projektet bygger på resultaterne af et forprojekt, der afdækkede, hvad der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den. Resultaterne er samlet i rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap.

Videnskab.dk

Skovens dybe stille ro skal være tilgængelig for alle. Læs mere om projektets brug af universelt design af to forskere, der er tilknyttet Move Green.

Pressemeddelelse

Forskere etablerer forsøgsanlæg, så mennesker med bevægelseshandicap kan få adgang til naturen.

Pressemeddelelse

Nyt designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen og sætte Danmark på verdenskortet.

Move Green Lab

Projektperiode
2018-
Bevilling fra Bevica Fonden
4,25 mio. kr. til projektet plus 0,5 mio. kr. til forprojektet
Kontaktperson
Ulrika K. Stigsdotter, professor MSO, landskabsarkitekt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, uks@ign.ku.dk
Mere om projektet
Move Green Lab