Ligeværdig deltagelse i sportslige foreningsaktiviteter øger livskvaliteten

Forskningsprojektet ’Når Bevægelse Bevæger’ har undersøgt, hvad det betyder for mennesker med fx indgribende handicap at blive bevæget gennem andre. Særligt fællesskabet har positive effekter. Projektet blev afsluttet i januar 2024 med en konference på Christiansborg.

Forskningsprojektet ’Når bevægelse bevæger’ har undersøgt, hvad det betyder for mennesker, som ikke selv kan bevæge deres krop, at blive bevæget gennem andre. Med udgangspunkt i initiativerne Team Tvilling og Cykling uden alder har forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og TrygFondens Center for Aktiv Sundhed heriblandt centerleder Bente Klarlund Pedersen undersøgt betydningen – både fysisk og socialt – af at være med som henholdsvis handiatlet hos Team Tvilling og plejehjemsbeboer hos Cykling uden alder.

→  Læs rapporten her

Et af de vigtigste fund, som de kvalitative resultater peger på, er, at deltagelse i aktiviteterne i begge initiativer har en positiv betydning på særligt deltagernes mentale og sociale sundhed i form af et socialt fællesskab, frisk luft, nye oplevelser og indtryk. Der blev ikke blev fundet noget statistisk signifikant på fysisk forbedring hos deltagerne.

Både Team Tvilling og Cykling uden alder har fælles formål om at skabe livskvalitet, fællesskab og glæde for mennesker, der bevæges gennem andre. I Team Tvilling sammensætter de hold med mennesker med handicap siddende i løbevogn (handiatleter) med løbere, der hver søndag mødes i fællesskabet og træner op til fx Copenhagen Maraton. I et lignende koncept sammensætter Cykling Uden Alder ældre mennesker fra plejehjem siddende i rickshaws (passagerer) med cyklister (piloter), der sammen kommer på opdagelse i naturen.

”I Team Tvilling er det jo sådan meget mere, at du er på lige fod med alle, der løber til et halvmaraton eller til træning, og der er det POKKERS ligegyldigt, om du er handicappet […] Jeg føler mig meget mere tilpas i Team Tvilling end andre steder, jeg har været i forhold til sport,” lyder det fx i rapporten fra en handiatlet.

Desuden viser resultaterne også, at fællesskabet også har en stor betydning for de frivillige.

”Man udvikler venskaber, jeg tænker ikke længere over, det er handicappede, jeg løber med i weekenden, det jo bare min løbeklub, med venner, der mødes,” konstaterer en løber fra Team Tvilling i rapporten.

Vigtig viden til fremtidige fællesskaber
Resultaterne er vigtige, fordi det bidrager med ny viden om, hvad det betyder at indgå i sociale og sportslige fællesskaber for mennesker, som har svært ved eller slet ikke kan bevæge sig ved egen hjælp. Det peger på, at sociale fællesskaber er vigtige for alle mennesker, og derfor er det altid relevant at se på, hvordan man kan blive bedre til at skabe inkluderende rammer, hvor flere har mulighed for at være med.

Det mener direktør i Bevica Fonden Marianne Kofoed:

”Resultaterne fra forskningsprojektet vidner om, at når initiativer tager udgangspunkt i, at menneskers funktionsevner er forskellige, og bestræber sig på at skabe forskellige muligheder for at deltage i foreningsaktiviteterne, så betyder det faktisk rigtig meget for dem, der er med,” siger hun og fortsætter.

”Det peger direkte på vigtigheden af at skabe ligeværdige løsninger for flere, og det understreger hvor vigtigt det er at se nærmere på det værdibaserede begreb universelt design, når foreninger og andre tiltag skal formgive rammerne for det levede liv. Det arbejder vi i Bevica Fonden for at udbrede viden om.”

Forskningsprojektet Når Bevægelse Bevæger blev initieret af Bevica Fonden og Helsefonden tilbage i 2019 på baggrund af resultater og hertil vurdering af et større forskningsprojekt fra forundersøgelsen ‘Team Tvilling: Når Bevægelse Bevæger.’ Sammen med Helsefonden har fonden givet en samlet bevilling på 2,5 millioner kroner over fem år til forskningsprojektet.

Rapport

Forskningsprojektet Når Bevægelse Bevæger er det første kvasieksperimentelle studie, som har evalueret betydningen af at deltage i henholdsvis Team Tvilling og Cykling uden alder. Læs hele rapporten her.

Pressemeddelelse

Hvad betyder det for menneskers livskvalitet, når de bevæges gennem andre?

Pressemeddelelse

Et nyt forskningsprojekt vil undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der har svært ved at bevæge sig af egen kraft, at blive bevæget gennem andre.

Når Bevægelse Bevæger

Projektperiode
2019 - 2024
Bevilling
Bevica Fonden og Helsefonden bidrager hver med 2,5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Christina Bjørk Petersen, Forskningsleder, SDU, chrb@sdu.dk
Mere om projektet
Når Bevægelse Bevæger