Når Bevægelse Bevæger

Forskningsprojektet skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Det skal ske ved at undersøge effekten af de to initiativer Team Tvilling og Cykling Uden Alder.

Hvad betyder det for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre? Ikke alene for livskvaliteten, men også den fysiske sundhed? Det vil Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet undersøge. Helsefonden og Bevica Fonden har afsat 5 mio. kr. til projektet.

Forskerne vil først og fremmest undersøge, hvad det betyder for livskvaliteten, og hvad der sker fysiologisk med kroppen for mennesker, når de bevæges gennem andre. Men også, hvad det betyder for de frivilliges livskvalitet og fysiologiske sundhed at bevæge andre. Og endelig vil de se på, hvad det betyder for pårørende og plejepersonale, at mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft, er med i aktiviteterne.

I Team Tvilling går aktiviteten ud på, at en atlet uden handicap løber med et menneske med handicap i en løbevogn. I Cykling uden alder går det ud på, at ældre mennesker med funktionsbegrænsning bliver kørt på kortere eller længere ture i rickshaws af frivillige såkaldte piloter. Aktiviteternes fælles formål er at skabe livskvalitet, fællesskab og glæde for mennesker, der bevæges gennem andre.

Projektet er blevet til som svar på et forskningscall fra Helsefonden og Bevica Fonden.

Pressemeddelelse

Et nyt forskningsprojekt vil undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der har svært ved at bevæge sig af egen kraft, at blive bevæget gennem andre.

Når Bevægelse Bevæger

Projektperiode
2019-
Bevilling
Bevica Fonden og Helsefonden bidrager hver med 2,5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Mette Toftager, ph.d. og projektleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, mto@sdu.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk

Lise Bonnevie, direktør i Helsefonden, lb@helsefonden.dk

Steen Mondrup, Team Tvilling, steen@teamtvilling.dk
Mere om projektet
Når Bevægelse Bevæger