Ingeniørstuderende på DTU skal se universelt design som en naturlig del af processen, når de udvikler nye tekniske løsninger.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Bevica Fonden har indgået et samarbejde om projektet ”Technology leaving no one behind” eller ”Teknologi for alle”. Projektet skal være med til at indarbejde verdensmålenes princip ”Leave No One Behind” i strategi, forskning, uddannelse og studenteriværksætteri på DTU og dermed blive tænkt ind i universitetets strategiske fokus på FN’s Verdensmål og sociale innovation.

”Technology leaving no one behind” har til formål at fremme inklusion og tilgængelighed som en naturlig del af design og udvikling af nye tekniske løsninger hos de ingeniørstuderende. Det skal både ske gennem uddannelsen og gennem DTU Skylab, hvor studerende og forskere kan få råd og vejledning om at starte egen virksomhed.

Danske Handicaporganisationer (DH) og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) er strategiske partnere i projektet. Desuden vil DH og SUMH hjælpe de studerende med at række ud til relevante brugere og medlemsorganisationer for at skabe øget fokus på brugerperspektivet i designet af fremtidens inkluderende teknologi.

Initiativer

Playbook for Universal Design – en guide til at udvikle ​​inkluderende løsninger.

Pressemeddelelse

Fremtidens ingeniører skal have universelt design ind på rygmarven og udvikle teknologi for alle.

Technology Leaving No One Behind

Projektperiode
2019-
Bevilling fra Bevica Fonden
5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Marie Louise Pollmann-Larsen, projektleder, DTU Skylab
mlml@dtu.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk