Bevica Fonden vil sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fremme teknologiske løsninger for alle

Bevica Fonden har siden 2014 haft et samarbejde med DTU, der i 2019 blev forankret i et partnerskab med overskriften ’Technology Leaving No One Behind’, og fortsætter samarbejdet til 2026. Det videresamarbejde skal sætte projektet på landkortet som det danske flagskib for udvikling af teknologiske løsninger, der gennem uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri vil bidrage til en mere inkluderende samfund for fremtidige generationer.

’Technology Leaving No One Behind’ har til formål at fremme inklusion og universelt design som en naturlig del af designudviklingen af teknologiske løsninger hos de 2.500 ingeniørstuderende. Det sker både gennem uddannelsen, hvor de studerende på tværs af fagligheder undervises i universelt design og tilgængelighed, og gennem inklusionsworkshops i DTU Skylab, hvor studerende og forskere kan få råd og vejledning om forretningspotentialet i at udvikle og teste universelt designet løsninger.

Siden workshoppens start har 56 startsups deltaget. Blandt andet har virksomheden Obital udviklet appen ’Eyetell’, som gør det muligt for øjet at navigere og kommunikere på en skærm helt uden at bruge fingrene. En anden virksomhed fra workshoppen har modtaget Bevica Seed Grant for at få deres produkt ud på markedet – et produkt fra DrinkSaver, der gør det nemmere for os alle sammen at drikke vores øl på sommerens festivaler.

Projektets styregruppe består af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) og Danske Handicaporganisationer (DH) er en del af projektets styregruppe, og er en aktiv partnere i projektet, da begge organisationer er med til at skabe øget fokus på brugerperspektivet i designet af fremtidens inkluderende teknologi.

Debatindlæg

Glæden ved ikke at skulle røre en finger kender de fleste. Behovet for at kunne klare sig helt uden sine fingre kender personer med bevægelseshandicap.

Initiativer

Playbook for Universal Design – en guide til at udvikle ​​inkluderende løsninger.

Pressemeddelelse

Fremtidens ingeniører skal have universelt design ind på rygmarven og udvikle teknologi for alle.

Technology Leaving No One Behind

Projektperiode
2019 - 2026
Bevilling fra Bevica Fonden
Op til 18 mio. kr.
Kontaktpersoner
Marie Louise Pollmann-Larsen, projektleder, DTU Skylab, mlml@dtu.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk