De unges stemme

Bevica Fonden og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) arbejder i fællesskab for, at unge med handicap er repræsenteret, bliver hørt og deltager aktivt i beslutninger og udvikling, der vedrører deres liv.

Bevica Fonden og SUMH har i 2021 indgået et samarbejde, der skal være med til at styrke SUMH’s gennemslagskraft og de unges stemme gennem fortalervirksomhed og systematisk kompetence- og organisationsopbygning.

Et af målene er, at endnu flere unge med handicap deltager aktivt og bliver hørt, når der arbejdes med politik på handicap- og ungeområderne. Således at unge med handicap også sætter dagsorden ind i det generelle arbejde med unges trivsel, unges deltagelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, i design og udviklingsprocesser.

Med deres erfaringer fra det levede liv kan unge med handicap bidrage til at udvikle løsninger og skabe forudsætninger for et samfund, hvor alle unge kan deltage i samfundet på lige fod og leve det ungeliv, de ønsker. Bo, hvor de vil, tage den uddannelse og få det job, som de ønsker, gå en tur i naturen og være sammen med venner.

Som en del af samarbejdsaftalen repræsenterer SUMH de unges stemme med deres vigtige viden og sparring til Bevica Fondens andre samarbejdsprojekter. Blandt andet er de med i styregruppen for samarbejdet med Designskolen Kolding, Det Kongelige Akademi og DTU, og vi kan se en stor efterspørgsel på ungestemmen i både samfundsdebatter og som sparringspartner.

I 2022 blev samarbejdet yderligere udvidet med en bevilling til ansættelse af en programchef, der dels vil kunne arbejde strategisk med medlemsorganisationerne i SUMH. En udvidelse, der vil give SUMHs sekretariat og frivillige samt medlemsorganisationerne mulighed for at indgå yderligere i eksisterende samarbejder samt styrke unges repræsentation og stemme yderligere ind i flere indsatser, der vedrører deres levede liv, som drives af andre aktører – også uden for handicapverden.

De unges stemme

Projektperiode
2021-2025
Bevilling fra Bevica Fonden
5,5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Ditte Rejnholdt Rudolfsen, sekretariatsleder, SUMH, ditte@sumh.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk