Unge stemmer – debat, indflydelse og forandring gennem kunst

Unge fra Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Copenhagen Contemporary (CC) går sammen i fællesskab om at tage mikrofonen om deres stemmer.

I “Unge Stemmer” projektet vil SUMH og CC bruge kunst som et redskab til, at unge får skabt et fællesskab, lavet forandringer, får nye kompetencer og muligheden for at blive set og hørt. Unge, der i dag, føler sig left behind.

Projektet vil gennem kunsten give unge et fællesskab og en stemme, der ikke har adgang til eller føler sig inviteret med i fællesskaber eller beslutningsrum. De bliver gennem fælles kunstproduktioner en del af samtalen og fællesskabet om at være ung sammen – og er dermed på lige fod med andre med til at påvirke samfundets udvikling og beslutningsprocesser.

Kunsten bliver dels et redskab for de unge til at udtrykke sig og samtidig fungere som et fælles tredje, som mennesker med forskellige baggrunde kan samle sig om – enten for at nyde kunsten eller for at skabe den. Der vil i projektet derfor også være fokus på, at kunst og kulturinstitutioner skal være tilgængeligt for alle og ingen skal efterlades udenfor.

“Unge stemmer” vil udstille og udføre deres kunstinstallationer til følgende events:

– Folkemødet 2022 og 2023
– Ungdommens Folkemøde 2022 og 2023
– Copenhagen Contemporary 1-4 december 2022.

Unge stemmer

Projektperiode
2022-2024
Kontaktpersoner
Emma Sofia Jensen projektleder, CC emma@cphco.org

Zeynep Celik, projektleder og kommunikationskonsulent, Bevica Fonden, zeynep@bevica.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk