Store ambitioner: Bevica Fonden og Landsbyggefonden indgår strategisk partnerskab med fokus på universelt design

Et strategisk samarbejde mellem Bevica Fonden og Landsbyggefonden skal understøtte et vedvarende fokus på at få alle med og bidrage til, at universelt design bliver tænkt ind som grundprincip i omdannelsen af almene boligområder og vores byer.

Ambitionerne er store i partnerskabet mellem Bevica Fonden og Landsbyggefonden, som blev indgået i 2024.

Ønsket er at øge vidensniveauet og kendskabet til universelt design; herunder blandt andet at afdække de blinde vinkler, der måtte være i forhold til at sikre rammer, som er mere inkluderende for flere.

Det sker blandt andet gennem kompetenceudvikling af Landsbyggefondens nøgleaktører – herunder boligorganisationer, kommuner og egne medarbejdere. Partnerskabet skal desuden udmønte sig i konkrete vejledninger med et fokus på universelt design i forbindelse med renovering og omdannelse af boliger og boligområder; både hvad angår vision, proces og løsning.

Herunder er der lagt op til at medtænke fysiske parametre: fx adgangsforhold, infrastruktur, placering af funktioner, og sociale mål: fx adgang til velfærd, fællesskab og tryghed.

For Bevica Fonden er partnerskabet vigtigt i arbejdet med at implementere universelt design i samfundsindretningen. Det er det ikke mindst, fordi Landsbyggefonden er central aktør i drift, udvikling og sammenhæng i den almene sektor, som rummer næsten hver femte bolig i Danmark og huser 1 million mennesker.

Bevica Fonden har bevilget 2 millioner kroner i partnerskabet, som løber frem til udgangen af 2027.

Projektperiode
2024 - 2027
Samarbejdspartner
Landsbyggefonden
Bevilling fra Bevica Fonden
2 mio. kr.
Kontaktpersoner
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, marianne@bevica.dk