Et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur

Vi samarbejder med Det Kongelige Akademi om at give fremtidens arkitekter og designere et inkluderende mindset, så de udtænker løsninger og produkter, der kan bruges af alle.

Bevica Fonden og Det Kongelige Akademi har haft et mangeårigt samarbejde, der i 2021 gik ind i sin næste fase under overskriften ‘Et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur.’

Det overordnede formål er at fremme og sikre et inkluderende menneskesyn i arkitektur og design. Og det handler om:

– At styrke forskningen ved at udvikle og fastholde stærke forsknings- og undervisningskompetencer
– At styrke Akademiets kobling til fagets praksis i form af erhvervsph.d.er
– At sikre forskningsbaseret undervisning af høj kvalitet

Den nye aftale løber frem til 2026 og skal styrke det tværfaglige samarbejde internt mellem institutterne og forankringen i akademiets strategi. Desuden styrkes forskning og undervisning med blandt andet flere ph.d.-projekter, og gæsteprofessorer samt puljer til at fremme undervisningen i universelt design og Leave No One Behind-agendaen. Samtidig øges fokus på eksternt at udvide og opdyrke nye projekter, samarbejder og funding indenfor rammerne.

“En plads til alle”

I forbindelse med fondens 150 års jubilæumsfejring den 3. november 2022 har de studerende fra akademiet i tæt samarbejde med frivillige fra SUMH bygget møblet “En plads til alle”. Møblet er et eksempel på, hvordan man kan lave en proces og bygge et møbel med universelt design princippet og social- og grøn bæredygtighed i centrum.

Se videoen af processen her:

Videnskab.dk

Ny forskning viser, at vi glemmer alle dem med særlige behov, når vi skaber byens rum. Og det har konsekvenser for os alle.

Initiativer i forskningen

Læs om Ph.d.-projekter og lektor som en del af partnerskabet.

Pressemeddelse

Ny bevilling gør det muligt at udvide og supplere det nuværende partnerskab.

Debat

Se debatten “Designer vi kun til gennemsnittet?” fra Folkemødet 2019.

Workshop

Udstillingen Different Bodies blev skabt i forbindelse Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018, men blev vist i en ny form på Milano Design Week og Tent London.

Aktivitet

Det Kongelige Akademi modtog Bevica Fondens Tilgængelighedspris i 2018 for sin særlige indsats for at gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af de studerendes faglige selvforståelse.

Pressemeddelse

Det Kongelige Akademi og Bevica Fonden indgår i et nyt samarbejde for at øge fokus på arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap.

Universelt design og tilgængelighed for alle

Projektperiode
2016-2026
Bevilling fra Bevica Fonden
12,74 mio. kr.
Kontaktperson
Alice Molte Ladekarl, Projektleder, Det Kongelige Akademi, almol@kglakademi.dk

Jeppe Debois Baandrup , Erhvervsdirektør, Det Kongelige Akademi, jbaa@kglakademi.dk>