Designskolen Kolding skal forske og undervise i universelt design og FNs tværgående bæredygtighedsmål Leave No One Behind

Designskolen Kolding og Bevica Fonden er gået sammen om at sætte universelt design på skemaet. Formålet er at give alle studerende på skolen mulighed for at lære at designe inkluderende og for alle mennesker – uanset om de har en funktionsnedsættelse eller ej.

Det er designskolens ambition, at universelt design og Leave No One Behind-agendaen skal blive en integreret del af skolens værdigrundlag, strategi og kernefortælling.

Mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne leve livet på lige fod med alle andre, og derfor er det afgørende, at rammerne for det levede liv udformes, så alle kan være med. Målet er derfor, at det værdibaserede begreb universelt design bliver et naturligt mindset hos de studerende, og at de ser det som en løftestang til at nå i mål med Leave No One Behind-agendaen.

Samarbejdet inkluderer også brugerorganisationer, der kender målgrupperne og kan bidrage med væsentlige indsigter. Derfor deltager Danske Handicaporganisationer (DH) og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) både i projektets styregruppe og som medaktører i bl.a. workshops, feltstudier og interviews, som forskere og studerende kommer til at gennemføre.

Initiativer

Læs om ph.d.-projektet og gæsteprofessor som en del af partnerskabet, der skal styrke forskning og uddannelse i universelt design, der ikke lader nogen i stikken.

Pressemeddelelse

Forsker og design Dr. Yanki Lee ansættes som den første universelt design gæsteprofessor på Designskolen Kolding.

Pressemeddelse

Designskolen Kolding og Bevica Fonden indgår i et nyt samarbejde for at styrke forskning og uddannelse i universelt design.

Designskolen Kolding

Projektperiode
2021-2025
Bevilling fra Bevica Fonden
5 mio. kr.
Kontaktpersoner
Lene Nyhus Friis, projektchef og leder af Lab for Leg og Design. Designskolen Kolding, lnf@dskd.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk