Decorative: incandescent light bulb

Et call for den gode forskningsidé

Bevica Fonden støtter tre forsknings­projekter, som skal bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap.

Bevica Fonden lancerede i efteråret 2016 et forskningscall, der inviterede landets videns- og forskningsinstitutioner til at komme med bud på ideer til forskning, der kunne bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap.

Tre projekter blev valgt til realisering:

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse – et bedre match imellem personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet

Et 3-årigt forskningsprojekt om arbejdsmarkedet, der gennem spørgeskemaundersøgelser og casestudier skal kortlægge og analysere kompetencer og ressourcer blandt personer med bevægelseshandicap, jobcentrenes beskæftigelsesindsatser og arbejdsgivernes holdninger og adfærd over for personer med bevægelseshandicap. Den nye viden skal omsættes i ”innovationsværksteder”, hvor interessenter på området inviteres til at hjælpe med at finde nye og mere effektive løsninger, der kan forbedre beskæftigelsessituationen for mennesker med bevægelseshandicap.

Forskningsprojektet gennemføres fra 2018 til 2020, og forskningscenteret fortsætter efter projektperioden.

→ Se mere på Forskningscenter for Beskæftigelse og Handicaps hjemmeside.

Livet med et bevægelseshandicap fra et børne- og ungeperspektiv – Et limo børne- og unge­forskningscenter

Et 3-årigt forskningsprojekt om børn og unges hverdagsliv, der gennem kvalitative eksplorative og parcipatoriske metoder vil udforske børnenes og de unges viden, perspektiver og særlige kompetencer. Den nye viden skal kommunikeres i samarbejde med børnene og de unge til såvel den brede offentlighed som centrale interessenter på feltet, og den vil blive omsat til efter- og videreuddannelse af fagprofessionelle.

Forskningscentret forankres på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og erhverv (ISE), hvor det tilknyttes forskningsenheden Social Dynamics and Change (Sodyc).

→ Se mere på forskningscentret Livet med Mobilitethandicaps hjemmeside

Sund og Aktiv Livsstil for Børn og Unge med Bevægelseshandicap

Formålet er at skabe viden om, hvordan danske kommuner kan skabe og understøtte mulighederne for, at børn og unge med bevægelseshandicap kan deltage i fysisk aktivitet, leg og bevægelse.

Projektet udføres i samarbejde med en række danske kommuner, hvor der afdækkes barrierer og facilitatorer af betydning for målgruppens muligheder for at deltage i fysisk aktivitet. I forlængelse heraf udvikler og afprøver deltagende kommuner nye modeller og løsninger på tværs af sektorer, forvaltninger og fagligheder. Erfaringerne herfra omsættes til anbefalinger, der kan kvalificere kommunernes indsats på området. Erfaringerne omsættes også til handlingsplaner, der kan danne udgangspunktet for lignende udviklingsprocesser i andre danske kommuner.

→ Se mere på forskningscentret FIIBL’s hjemmeside

Et call for den gode forskningsidé

Projektperiode
2018-2022
Bedømmelsesudvalg
Thomas Sinkjær, dr.med. og ph.d., professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, og generalsekretær i Videnskabernes Selskab samt bestyrelsesformand i Bevica Gruppen

Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund og bestyrelsesmedlem i Bevica Fonden

Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden

Tony Bech, tidl. chefkonsulent i Danske Handicaporganisationer

Sigrid Stilling Netteberg, tidl. formand i Sammenslutningen af Unge med Handicap
Bevillingsramme fra Bevica Fonden
12,75 mio. kr.
Kontaktpersoner
Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk

Thomas Bredgaard, professor MSO, Aalborg Universitet, thomas@dps.aau.dk

Hanne Warming, professor ved Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv, hannew@ruc.dk

Thomas Skovgaard, lektor ved SDU, Institut for Idræt og Biomekanik, tskovgaard@health.sdu.dk