Growing — Mature Human Living

Andelen af ældre vokser i vores befolkning, men vores samfund er ikke designet til de mange udfordringer, der uundgåeligt følger med aldring. 150 arkitekt- og designstuderende fra Det Kongelige Akademi udforsker i projektet ’GROWING – Mature Human Life’, hvordan man designer inkluderende til den ældre befolkningsgruppe i vores samfund.

Måden vi designer vores samfund på, er ikke tilpasset de ofte uundgåelige fysiske og mentale udfordringer, der opstår, når vi bliver ældre; det være sig svækkede sanser, fysiske svækkelser, mindre styrke og nye behov. De samfundsudfordringer skal den fremtidige generation af designere og arkitekter være rustet til at løse.

Derfor sætter projektet ’GROWING – Mature Human Life’ universelt design og tilgængelighed på dagsordenen. Det peger på de store demografiske ændringer i den vestlige verden, der vil få en enorm indflydelse på den måde, vi designer og bygger på i de kommende år, og stiller det grundlæggende spørgsmål: Hvordan kan designere og arkitekter understøtte et inkluderende samfund for alle gennem design?

Projektet er et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi, Bevica Fonden og Fonden Ensomme Gamles Værn, hvor målet er, at fremtidens arkitekter og designere tænker universelt design og tilgængelighed for alle, som en naturlig del af deres arbejde. Det er samtidig målet, at vi som samfund forstår, hvor vigtigt det er, at vi indretter vores samfund, så det inkluderer og fordomsfrit møder den aldrende befolkning.

GROWING

Projektperiode
2019-2021
Samarbejdspartnere
Fonden Ensomme Gamles Værn
Kontaktpersoner
Irene Alma Lønne, erhvervsdirektør, Det Kongelige Akademi, irlo@kglakademi.dk