Fitness for alle

Kampagnen Fitness for alle sætter fokus på, hvordan der kan skabes inkluderende fitnesscentre, så mennesker med bevægelseshandicap kan få bedre muligheder for at være fysisk aktive.

Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og ikke mindst vores livskvalitet. Men det kan være en udfordring for mennesker med bevægelseshandicap at være fysisk aktive. Kampagnen Fitness for alle sætter derfor fokus på, hvordan der kan skabes bedre forudsætninger for det fysiske og aktive liv for mennesker med handicap i de foreningsdrevne fitnesscentre.

Kampagnen skal gennem tre eksempelprojekter og en forsknings- og formidlingsindsats vise, hvordan foreningsdrevne fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nye og innovative måder. Men den handler også om, hvordan instruktørerne kan klædes fagligt på til at rådgive mennesker med bevægelseshandicap, og det handler om at arbejde med de barrierer, der måtte være hos den enkelte for at træne sammen med andre.

Forskningsprojektet – der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet – vil bl.a. undersøge, hvordan mennesker med og uden handicap motiveres til at dyrke fitness.

BARK Rådgivning er sekretariat for kampagnen.

Der er udvalgt tre projekter, som skal nytænke det traditionelle fitnesscenter, hvor målet er lige muligheder for alle for sved på panden, øget velvære og for at deltage i de lokale fællesskaber.

De tre projekter er:

– Viking Atletik i Rønne, der skal have bygget helt nye rammer til foreningens fitnesscenter, så der bliver plads til mere inklusion

– Gårslevhallen i Vejle, der skal udvikles til et centralt mødested

– Gladsaxe MultiFitness med etablering af et helt nyt foreningsfitness i forbindelse med fornyelse af et større boligområde.

De udvalgte projekter skal igennem et udviklingsforløb med fokus på bl.a. udformning af de fysiske rammer, brugerinddragelse og uddannelse af foreningernes instruktører, så de kan træne og vejlede mennesker med bevægelseshandicap.

Pressemeddelelse

Formand, medlem og instruktør hos Viking Atletik åbnede i sommers dørene op for Rønnes første fitnesscenter med plads til alle mennesker og funktionsevner.

Pressemeddelelse

I videoen introducerer bl.a. foreningsformand Jakob Volther maskinhusets forvandling til Gladsaxe MultiFitness.

Pressemeddelelse

Følg med i videoen, når formand Lars Fogt Andersen præsenterer Gårslevshallen i Vejle som frontløber for nytænkende foreningsfitness.

Pressemeddelelse

Ny kampagne skal skabe nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig
for mennesker med bevægelseshandicap.

Fitness for alle

Projektperiode
2017 -
Bevilling
3,4 mio. kr. fra Bevica Fonden
Finansering
Kampagnen finansieres af partnerskabet, mens TrygFonden støtter kampagnens forsknings- og formidlingsindsats.
Kontaktpersoner
Anna Harpsøe Clausen, sekretariatet for Fitness for alle, anna@b-a-r-k.dk

Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet, ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk