Fitness skal være for alle

Alle bør have ligeværdig mulighed for fysisk aktivitet i fitnesscentre. Resultaterne fra kampagnen ’Fitness for alle’ viser, hvordan fitnesscentrene kan blive mere inkluderende.

Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores livskvalitet. Dog har mange foreningsdrevne fitnesscentre flere barrierer, som står i vejen for at kunne byde mennesker med bevægelseshandicap ind i fællesskabet i fitnesscentrene. Barriererne kan blandt andet være ekskluderende adgangsforhold og indretning af centeret samt manglende uddannelse af personalet.

Kampagnens resultater baner vejen for inkluderende fitnesscentre

Med tre eksempelprojekter, som har sit udspring i den nyeste forskning på området, viser kampagnen, hvordan foreningsdrevne fitnesscentre kan gentænkes, omdannes og indrettes på nye og innovative måder, så alle får ligeværdig mulighed for at deltage  i fællesskabet – både før, under og efter træning. Udover ligeværdige fysiske løsninger, understreger resultaterne vigtigheden i, at instruktørerne også skal klædes fagligt på til at rådgive mennesker med alle typer af funktionsevner og fysisk udgangspunkt.

De tre eksempelprojekter er:

– Viking Atletik i Rønne (videoen ovenfor)

– Gårslevhallen i Vejle

– Gladsaxe MultiFitness

Konkrete fysiske løsninger

Erfaringerne fra de tre eksempelprojekter peger blandt andet på en række opmærksomhedspunkter omkring de konkrete fysiske løsninger, som kan være med til at sikre, at et fitnesscenter bliver inkluderende og samtidig tilbyder de bedst mulige rammer omkring fysisk træning. De vigtigste opmærksomhedspunkter er samlet i en overordnet ”huskeliste” som nedenfor og uddybes yderligere i ‘Erfaringsopsamlingen’.

 • Niveaufri adgang og automatiske døråbnere
 • Kørestolsvenlig belægning
 • Handicapparkering og store parkeringspladser med plads til biler med lift
 • Udendørs skiltning
 • Fitnesscentrets størrelse
 • Åben planløsning
 • Visuelle forbindelser
 • Ventilation og varmeregulering
 • Lys og udkig
 • Flow mellem eksisterende bygning og tilbygning
 • Træningsområdet
 • Caféområde
 • Handicaptoiletter
 • Private omklædnings- og badefaciliteter
 • Omklædningsfaciliteter
 • Opbevaringsplads
 • Tilgængelige fitnessmaskiner
 • De små detaljer i indretningen
 • Flytbare bænke og møbler
 • Informationstavle og skærme
 • Automatisk lysregulering
Gode råd

Her finder foreninger gode råd til, hvordan der kan skabes inkluderende fitnesscentre, som giver ligeværdige deltagelsesmuligheder for at mennesker med bevægelseshandicap.

Erfaringsopsamling

Her finder du den samlede erfaringsopsamling på baggrund af kampagnen ‘Fitness for alle’ alt fra planlægning og byggeproces til eksekvering.

Pressemeddelelse

Formand, medlem og instruktør hos Viking Atletik åbnede i sommers dørene op for Rønnes første fitnesscenter med plads til alle mennesker og funktionsevner.

Pressemeddelelse

I videoen introducerer bl.a. foreningsformand Jakob Volther maskinhusets forvandling til Gladsaxe MultiFitness.

Pressemeddelelse

Følg med i videoen, når formand Lars Fogt Andersen præsenterer Gårslevshallen i Vejle som frontløber for nytænkende foreningsfitness.

Pressemeddelelse

Ny kampagne skal skabe nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig
for mennesker med bevægelseshandicap.

Fitness for alle

Projektperiode
2016 - 2023
Bevilling
3,4 mio. kr. fra Bevica Fonden
Finansering
Kampagnen finansieres af partnerskabet, mens TrygFonden støtter kampagnens forsknings- og formidlingsindsats.
Kontaktpersoner
Anna Harpsøe Clausen, sekretariatet for Fitness for alle, anna@b-a-r-k.dk

Ruben Lundtoft, sektionsleder, Bevæg dig for livet, ruben.lundtoft@bevaegdigforlivet.dk

Marianne Kofoed, direktør, Bevica Fonden, mko@bevica.dk