Hvordan skaber vi værdiskabende arkitektur?

Et formidlings- og videndelingsprojekt om værdiskabelse gennem stimulerende og understøttende arkitektur samt bæredygtigt byggeri.

Hvem bygger vi for? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt, som Bevica Fonden står bag sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Dreyers Fond og Realdania. Formål er at italesætte, videndele og fremme debatten om byggeriets og byrummenes fysiske rammers betydning for menneskers livskvalitet i et helhedsorienteret perspektiv. Med projektet ønsker vi at medvirke til at øge kvaliteten af det byggede miljø og øge kendskabet til og viden om universelt design som værktøj.  

Projektet dokumenterer og formidler ny anvendelsesbaseret viden med afsæt i konkrete showcases, eksisterende og ny forskning. De gode fortællinger om værdiskabelse gennem bæredygtigt byggeri og optimerede designprocesser – med fokus på brugerdreven innovation – skal inspirere og give ny viden til byggeriets parter og den brede befolkning. 

Universelt design

I filmen medvirker Camilla Ryhl, forskningsdirektør, Bevica Fonden, René Sørensen Overby, projektudvikler, Bevica Fonden, Cora Valloire, arkitekt MAA og Master i Inkluderende Arkitektur, Kathrine H. Stærmose, partner i AART architects. I filmen møder vi desuden Leon Jørgensen og Mark Peters, der træner på Musholm og er på det danske landshold i kørestolsrugby.

Social bæredygtighed

I filmen medvirker Per Ravn, partner i arkitektvirksomheden Cubo, Mette Tony, stiftende partner, Praksis Arkitekter samt Jens Christian Wandel, forperson i FN-forbundet og rådgiver i Bevica Fonden.

Konstruktiv brugerinnovation – fra problemer til løsninger

I filmen medvirker Esther Mogensen, Maltfabrikken, Mette Tony, stiftende partner, Praksis Arkitekter, Nicolai Carlberg, etnolog, Carlberg og René Sørensen Overby, projektudvikler, Bevica Fonden.

Genbesøg som evalueringsredskab af designløsninger

I filmen medvirker Viggo Rasmussen, Rikke Juul Gram, partner i Schønherr og Gitte Sauer, landskabsarkitekt i Schønherr

Evalueringens betydning for fremtidens byggeri

I filmen medvirker Mark Peters og Leon Jørgensen, landsholdsspillere i rugby, Kathrine H. Stærmose, partner, AART architects, Henrik Ib Jørgensen, direktør, Muskelsvindfonden og Camilla Ryhl, forskningsdirektør, Bevica Fonden.

Hvordan fremmer arkitektur fysisk og mental sundhed for alle?

I filmen medvirker desuden Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Peter Andreas Sattrup, tidligere chefkonsulent for bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder, Jens Christian Wandel, forperson i FN-forbundet og rådgiver i Bevica Fonden, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA, og Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Københavns Universitet.

Hvordan kan arkitektur stimulere til fysisk aktivitet og bevægelse for alle?

I filmen medvirker Stig Mikkelsen, direktør, Mikkelsen Arkitekter, Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Anne Rasmussen, teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Amanda Pihl og Amanda Hansen, brugere af Steno Diabetes Center Copenhagen, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA, Kolding Kommune, børn og voksne fra en børnehave nær Troldhedestien i Kolding og Ulrika Stigsdotter, professor i landskabsarkitektur, Københavns Universitet.

Hvordan kan vi vurdere arkitekturens kvaliteter?

I filmen medvirker diabetespatienterne Jørn Larsen, Amanda Pihl, Amanda Hansen og Anne Rasmussen, teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Stig Mikkelsen, direktør, Mikkelsen Arkitekter, Thomas West, partner, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Allan Flyvbjerg, tidl. direktør, Steno Diabetes Center Copenhagen, Nicolai Carlberg, etnolog, Carlberg, Karen Tønning, projektkoordinator, Kolding Kommune, Lars Nord Rødtnes, socialpædagog og naturvejleder, SOJA i Kolding Kommune samt Freja Schjørring og øvrige brugere ved Troldhedestien.

Hvilken indvirken har de fysiske rammer på vores liv socialt, fysisk og mentalt?

I filmen medvirker Anders Tyrrestrup, stiftende partner, AART architects, Mette Tony, stiftende partner, Praksis Arkitekter, Camilla Ryhl, forskningsdirektør, Bevica Fonden, Dorit Simonsen, hospiceleder, Strandbakkehuset, Laura Lykke Pedersen, sygeplejerske, Strandbakkehuset, Stine Hoeg Jensen, ungekoordinator, Maltfabrikken.

Undersøgelse af det, vi har designet og bygget

I filmen medvirker Anja Birkefelt, mor til Merle, Dorit Simonsen, hospiceleder, Strandbakkehuset, Laura Lykke Pedersen, sygeplejerske, Strandbakkehuset, Stine Hoeg Jensen, ungekoordinator, Maltfabrikken, Peter Andreas Sattrup, tidligere chefkonsulent for bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder, Anders Tyrrestrup, stiftende partner, AART architects og Mette Tony, stiftende partner, Praksis Arkitekter.

Værdiskabende arkitektur

Projektperiode
2019-2023
Samarbejdspartnere
Dreyersfonden & Realdania
Bevilling fra Bevica Fonden
Op til 1 mio. kr.
Filmproducent
Feldballe Film
Kontaktperson
Karen Sejr, kommunikationschef, Danske Arkitektvirksomheder, ks@danskeark.dk