Styrkelse af undervisningen i universelt design og tilgængelighed til kulturarven

Et treårigt ph.d.-projekt skal udvikle en helt ny metode til, hvordan man med kreative arkitektoniske helhedsløsninger kan skabe ligeværdig adgang til kulturarvens mange kvaliteter og oplevelser, samtidig med at bygningernes værdier bevares.

Den byggede kulturarv opleves som særlig svær at gøre tilgængelig for mennesker med handicap, fordi lovgivningen gør det svært at ændre på bygningerne.

Projektet tager udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens praktiske erfaringer fra arbejdet med fredede bygninger. Det bliver tilknyttet forskningsmiljøet omkring Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Bevica Fondens Universal Design Hub.

Projektet skal bidrage til at skabe en fagligt kvalificeret metode til at udvikle, dokumentere og vurdere løsninger, hvor universelt design tænkes sammen med kulturarvsprojekter

Projektet har som delmål at styrke undervisningen i universelt design og tilgængelighed til kulturarven inden for de bygningskunstneriske uddannelser på akademiet.

Pressemeddelse

Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Akademi og Bevica Fonden sætter gang i et treårigt ph.d.-projekt om universelt design og tilgængelighed i kulturarven.

Kulturarven er for alle

Projektperiode
2020-
Samarbejdspartnere
Det Kongelige Akademi
Finansiering
Realdania, Vanførefonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Bevica Fonden
Bevilling fra Bevica Fonden
1.050.000 kr.
Kontaktpersoner
Merete Lind Mikkelsen, enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, mlm@slks.dk

Arne Høi, institutleder, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur, ahoi@kadk.dk

Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingsdirektør, Bevica Fonden, camilla@bevica.dk