Støtte til mindre projekter og personlige legater

Vi støtter mindre projekter og uddeler personlige legater i samarbejde med andre for at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap.

Legat til institutioner

Mindre projekter

Klubber, foreninger og selvejende institutioner kan søge støtte til projekter eller aktiviteter, der er med til at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Det kan eksempelvis være til oplevelser og events, mindre forskningsprojekter, udvikling og etablering af universelle designløsninger og indkøb af hjælpemidler eller sportsudstyr.

Mindre projekter

Klubber, foreninger og selvejende institutioner

Legatet til mindre projekter kan ansøges via nedenstående digitale skema. Der kan højst søges om 50.000 kr. Når det digitale ansøgningsskema er udfyldt og sendt sammen med de obligatoriske dokumenter, modtages en kvittering. Sagsbehandlingstiden er 3-4 måneder, og svaret udsendes på samme på mail, når ansøgningen er færdigbehandlet. Et eventuelt afslag begrundes ikke.

Obligatoriske dokumenter til ansøgningen:

• Vedtægter
• Seneste årsregnskab

Ansøgningsskema

Personlige legater

Pulje “Den Gode Oplevelse”

Puljen ”Den Gode Oplevelse i et fællesskab med andre” har til formål at give mennesker, der er udfordret af deres handicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser sammen med andre. Den bærende tanke er, at vi alle bliver stærkere og får mere overskud og glæde gennem sociale fællesskaber. Fællespuljen for de personlige legater er oprettet af Bevica Legater, Bevica Fonden og Vanførefonden og uddeles i regi af Egmont Højskolen, Dansk Handicap Forbund og Parasport Danmark, som er i direkte kontakt med målgruppen.

Højskoleophold

Egmont Højskolen

For Egmont Højskolen er det helt afgørende, at skolen er åben og tilgængelig for alle elever, og tilgængelighed vedrører – udover det fysiske, det personlige, det pædagogiske og det faglige – også det økonomiske. Puljen vil have særlig fokus på, at unge med mindre økonomiske udfordringer får mulighed for at deltage i sommerkurserne og enkelte tilfælde de lange kurser.

Kontakt: Egmont Højskolen, 87 81 79 00

Søg om tilskud til sommerkurser eller højskoleophold på Egmont Højskolen ved at hente ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema

Sportslejr på Club La Santa

Parasport Danmark

Parasport Danmark afholder årligt en sportslejr på Club La Santa på Lanzarote. Formålet med sportslejren er at give personer, der ikke er idrætsaktive og som er udfordret af deres bevægelseshandicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre. Her bliver deltagerne introduceret til et bredt udvalg af idrætstilbud, der kan hjælpe dem til at involverer sig i foreningsidræt efter hjemkomsten.

Kontakt: Parasport Danmark, idrætskonsulent Torben Nygaard, thn@parasport.dk

Søg om tilskud til sportslejren ved at udfylde ansøgningsskemaet til Parasport Danmark her:

Ansøgningsskema
Kørestolsbasket: Mand i kørestol pisker efter bolden

Weekend-/ferieophold for familier og unge

Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund afholder årligt weekend-/ferieophold for at skabe oplevelser og fællesskaber for både familier med et barn med handicap og for unge med handicap. Opholdene giver mulighed for oplevelser uden for hjemmet, hvor aktiviteter og sammenhold på tværs er i fokus.

Kontakt: Dansk Handicap Forbund, 39 29 35 55

Søg om tilskud til deltagelse i Dansk Handicap Forbunds weekend-/ferieophold ved at udfylde ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema