Foreningen Folkemødet

Universelt Design og Tilgængelighed på Folkemødet Folkemødet skal være for alle - uanset kropsligt udgangspunkt. Bevica Fonden og Foreningen Folkemøde har indgået et ambitiøst 5-årigt projektsamarbejde, hvor vi sammen skal skabe et Folkemøde, hvor der er plads til alle, og hvor universelt design er udgangspunktet for alt, hvad vi sætter i søen frem mod 2028.… Læs mere

Aalborg Universitet

Menneskesyn, handicap og inklusion Hvordan skaber handicapbegrebets iboende menneskesyn bestemte muligheder og begrænsninger for mennesker, der udfordrer kropsnormen? Undersøgelsen er baseret på den hypotese, at det generelle menneskesyn i samfundet producerer parallelløsninger og begrænser den samfundsmæssige inklusion, hvilket ikke kun virker ekskluderende for mennesker med bevægelseshandicap, men også for andre grupper i samfundet. Det gælder… Læs mere

Dansk Røde Kors

Leave No One Behind - Flygtninge med handicap Ingen skal lades tilbage. Der skal sikres ligeværdig adgang og muligheder for flygtninge med handicap, der er kommet til landet. Bevica Fonden indgår i et samarbejde med Røde Kors for at skabe en værdig modtagelse af flygtninge med handicap i Danmark. Vi har ved første spadestik i… Læs mere

Roskilde Universitet

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv Hvordan er virkeligheden for børn med varierende funktionsevne i dagens Danmark? Det spørgsmål tog Emil Falster under kyndig behandling i sit ph.d.-projekt. Med afsæt i udviklingen indenfor handicapområdet de seneste ti år belyser projektet nogle af de barrierer som børn med bevægelseshandicap og deres forældre møder… Læs mere
stillebillede videoen growing

Det Kongelige Akademi m.fl.

Growing — Mature Human Living Andelen af ældre vokser i vores befolkning, men vores samfund er ikke designet til de mange udfordringer, der uundgåeligt følger med aldring. 150 arkitekt- og designstuderende fra Det Kongelige Akademi udforsker i projektet ’GROWING – Mature Human Life’, hvordan man designer inkluderende til den ældre befolkningsgruppe i vores samfund. Måden… Læs mere
Foto: Astrid Maria Rasmussen - København set fra oven, fra Indre By mod Nørrebro. Dronning Louises Bro i midten er et socialt og trafikalt knudepunkt i byen.

Københavns Kommune

Arkitekturhovedstaden i 2023 skal være for alle I 2023 skal København bære titlen som World Capital of Architecture og være vært for verdens største arkitektkongres. UNESCO har udnævnt København som arkitekturhovedstad i 2023 i takt med den internationale arkitektforening UIA 2023's verdenskongres, der afholdes i juli samme år. Bevica Fonden indgår partnerskab med Københavns Kommune,… Læs mere
Decorative: incandescent light bulb

Forskningscall

Et call for den gode forskningsidé Bevica Fonden støtter tre forsknings­projekter, som skal bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Bevica Fonden lancerede i efteråret 2016 et forskningscall, der inviterede landets videns- og forskningsinstitutioner til at komme med bud på ideer til forskning, der kunne bidrage til… Læs mere
DTU Skylab studerende

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Bevica Fonden vil sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fremme teknologiske løsninger for alle Bevica Fonden har siden 2014 haft et samarbejde med DTU, der i 2019 blev forankret i et partnerskab med overskriften ’Technology Leaving No One Behind’, og fortsætter samarbejdet til 2026. Det videresamarbejde skal sætte projektet på landkortet som det danske flagskib… Læs mere

Lejerbo & Elsass Fonden

Boligkoncept skal sætte nye standarder for inklusion og fællesskab Det skal være for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept med arbejdstitlen ”Een for alle – det åbne boligfællesskab” skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne… Læs mere

Komitéen UIA 2023 COPENHAGEN

Verdenskongres med fokus på, hvordan arkitektur kan sætte rammerne for en mere bæredygtig fremtid - en fremtid, hvor alle er inkluderet.  Under temaet “Sustainable Futures – Leave no one behind” blev den 28. UIA verdenskongres i København 2023 med mere end 6.000 arkitekter, studerende, praktikere og branchefolk fra 135 lande den største platform nogensinde for… Læs mere