Foreningen Folkemødet

Universelt Design og Tilgængelighed på Folkemødet Folkemødet skal være for alle - uanset kropsligt udgangspunkt. Bevica Fonden og Foreningen Folkemøde har indgået et ambitiøst 5-årigt projektsamarbejde, hvor vi sammen skal skabe et Folkemøde, hvor der er plads til alle, og hvor universelt design er udgangspunktet for alt, hvad vi sætter i søen frem mod 2028.… Læs mere

Dansk Røde Kors

Leave No One Behind - Flygtninge med handicap Ingen skal lades tilbage. Der skal sikres ligeværdig adgang og muligheder for flygtninge med handicap, der er kommet til landet. Bevica Fonden indgår i et samarbejde med Røde Kors for at skabe en værdig modtagelse af flygtninge med handicap i Danmark. Vi har ved første spadestik i… Læs mere

Copenhagen Contemporary

Unge stemmer - debat, indflydelse og forandring gennem kunst Unge fra Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Copenhagen Contemporary (CC) går sammen i fællesskab om at tage mikrofonen om deres stemmer. I "Unge Stemmer" projektet vil SUMH og CC bruge kunst som et redskab til, at unge får skabt et fællesskab, lavet forandringer, får… Læs mere
Foto: Astrid Maria Rasmussen - København set fra oven, fra Indre By mod Nørrebro. Dronning Louises Bro i midten er et socialt og trafikalt knudepunkt i byen.

Københavns Kommune

Arkitekturhovedstaden i 2023 skal være for alle I 2023 skal København bære titlen som World Capital of Architecture og være vært for verdens største arkitektkongres. UNESCO har udnævnt København som arkitekturhovedstad i 2023 i takt med den internationale arkitektforening UIA 2023's verdenskongres, der afholdes i juli samme år. Bevica Fonden indgår partnerskab med Københavns Kommune,… Læs mere
Luftfoto: Kort over ønskede stiforløb i Arboretet

Københavns Universitet

Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move… Læs mere
Fotograf: Adam Mørk - Indgangspartiet af Vadehavscenteret med solens røde stråler fra nedgangen

Esbjerg Kommune m.fl.

Det nære landskab omkring Vadehavscentret skal naturligvis være en oplevelse for alle I etableringen af Vadehavscenter blev der lagt vægt på at skabe den bedst mulige oplevelse for alle i det nære landskab omkring centret. Centret har i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania, Esbjerg Kommune og Marianne Levisen Landskab udarbejdet og realiseret en landskabsplan med… Læs mere
Maskinhus forvandlet til Gladsaxe MultiFitness med plads til alle. Fitness skal være for alle i Gladsaxes nye forening og fitnesscenter. I et gammelt maskinhus på Kellersvej 2 er der blevet skabt en ny ramme, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at dyrke fitness på lige fod med alle andre. Projektet er ét blandt tre, som gennemføres som led i kampagnen 'Fitness for alle'. Gladsaxe MultiFitness ligger i et boligområde med boliger for mennesker med psykiske og fysiske handicap. Derfor har der lokalt været et stort ønske om at skabe et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne. F.eks. er fitnessmaskinerne udviklet, så de også kan bruges af folk, der sidder i kørestol, ligesom der er etableret handicapvenlige toiletter, tekøkken og p-pladser.

Bevæg dig for livet – Fitness & DIF m.fl.

Fitness skal være for alle Alle bør have ligeværdig mulighed for fysisk aktivitet i fitnesscentre. Resultaterne fra kampagnen ’Fitness for alle’ viser, hvordan fitnesscentrene kan blive mere inkluderende. Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores livskvalitet. Dog har mange foreningsdrevne… Læs mere
Luftfoto af deltagere fra Team Tvilling til CPH Maraton 2017

Statens Institut for Folkesundhed, SDU m.fl.

Ligeværdig deltagelse i sportslige foreningsaktiviteter øger livskvaliteten Forskningsprojektet ’Når Bevægelse Bevæger’ har undersøgt, hvad det betyder for mennesker med fx indgribende handicap at blive bevæget gennem andre. Særligt fællesskabet har positive effekter. Projektet blev afsluttet i januar 2024 med en konference på Christiansborg. Forskningsprojektet ’Når bevægelse bevæger’ har undersøgt, hvad det betyder for mennesker, som… Læs mere
Luftfoto af stadion på Experimentariums tagterasse

Experimentarium m.fl.

Lad Legene Begynde - en hyldest til nationernes ædle kappestrid og menneskekroppens ypperste formåen.   Experimentarium vil vise, at sport er for alle - uanset funktionsevne. Årstemaet LAD LEGENE BEGYNDE tager afsæt i De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege i Tokyo. Året 2020 (udskudt til 2021) er olympisk år – også på oplevelses- og videnskabscentret… Læs mere

Lejerbo & Elsass Fonden

Boligkoncept skal sætte nye standarder for inklusion og fællesskab Det skal være for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept med arbejdstitlen ”Een for alle – det åbne boligfællesskab” skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne… Læs mere