Landsbyggefonden

Store ambitioner: Bevica Fonden og Landsbyggefonden indgår strategisk partnerskab med fokus på universelt design Et strategisk samarbejde mellem Bevica Fonden og Landsbyggefonden skal understøtte et vedvarende fokus på at få alle med og bidrage til, at universelt design bliver tænkt ind som grundprincip i omdannelsen af almene boligområder og vores byer. Ambitionerne er store i… Læs mere

Danske Arkitektvirksomheder

Hvordan skaber vi værdiskabende arkitektur? Et formidlings- og videndelingsprojekt om værdiskabelse gennem stimulerende og understøttende arkitektur samt bæredygtigt byggeri. Hvem bygger vi for? Det er det centrale spørgsmål i dette projekt, som Bevica Fonden står bag sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Dreyers Fond og Realdania. Formål er at italesætte, videndele og fremme debatten om byggeriets og… Læs mere

Foreningen Folkemødet

Universelt Design og Tilgængelighed på Folkemødet Folkemødet skal være for alle - uanset kropsligt udgangspunkt. Bevica Fonden og Foreningen Folkemøde har indgået et ambitiøst 5-årigt projektsamarbejde, hvor vi sammen skal skabe et Folkemøde, hvor der er plads til alle, og hvor universelt design er udgangspunktet for alt, hvad vi sætter i søen frem mod 2028.… Læs mere
Foto: Astrid Maria Rasmussen - København set fra oven, fra Indre By mod Nørrebro. Dronning Louises Bro i midten er et socialt og trafikalt knudepunkt i byen.

Københavns Kommune

Arkitekturhovedstaden i 2023 skal være for alle I 2023 skal København bære titlen som World Capital of Architecture og være vært for verdens største arkitektkongres. UNESCO har udnævnt København som arkitekturhovedstad i 2023 i takt med den internationale arkitektforening UIA 2023's verdenskongres, der afholdes i juli samme år. Bevica Fonden indgår partnerskab med Københavns Kommune,… Læs mere
Studerende ved Det kongelige akademi

Det Kongelige Akademi

Et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur Vi samarbejder med Det Kongelige Akademi om at give fremtidens arkitekter og designere et inkluderende mindset, så de udtænker løsninger og produkter, der kan bruges af alle. Bevica Fonden og Det Kongelige Akademi har haft et mangeårigt samarbejde, der i 2021 gik ind i sin næste fase under… Læs mere
Luftfoto: Kort over ønskede stiforløb i Arboretet

Københavns Universitet

Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move… Læs mere

Danske Handicaporganisationer

Hvordan kan handicaporganisationerne styrke tilgængeligheden og fokus på universelt design i det byggede miljø? Danske Handicaporganisationer (DH) satte i 2016 sammen med alle medlemsorganisationerne fokus på, hvordan de som brugerorganisationer kan styrke deres rolle og kompetencer, når det handler om at skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø. De gode løsninger er ikke alene… Læs mere
Nyetableret træbro for at øge tilgængeligheden

Mønsted Kalkgruber

Tilgængelighed skal opleves som en naturlig del af helheden og ikke som synlige tiltag.  Den besøgende skal ikke opleve, at der er gjort særlige tiltag for at imødekomme gangbesværede og kørestolsbrugere. Med det som udgangspunkt har Bevica Fonden i samarbejde med den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, Realdania, Naturstyrelsen og landskabsarkitektfirmaet Schønherr udarbejdet en landskabsplan, der… Læs mere
Fotograf: Adam Mørk - Indgangspartiet af Vadehavscenteret med solens røde stråler fra nedgangen

Esbjerg Kommune m.fl.

Det nære landskab omkring Vadehavscentret skal naturligvis være en oplevelse for alle I etableringen af Vadehavscenter blev der lagt vægt på at skabe den bedst mulige oplevelse for alle i det nære landskab omkring centret. Centret har i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania, Esbjerg Kommune og Marianne Levisen Landskab udarbejdet og realiseret en landskabsplan med… Læs mere

Lejerbo & Elsass Fonden

Boligkoncept skal sætte nye standarder for inklusion og fællesskab Det skal være for unge, familier og seniorer, for mennesker både med og uden handicap, og så skal det være til at betale. Et nyt boligkoncept med arbejdstitlen ”Een for alle – det åbne boligfællesskab” skal med en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab kunne… Læs mere