Studerende opsætter værker til udstillingen

Det Kongelige Akademi m.fl.

Byrummet skal være for os alle sammen Projektet ’TOGETHER’ vil med viden, kreative installationer og debatter sætte fokus på universelt design og de muligheder, det giver for at skabe et byrum, hvor der er plads til alle. Designere og arkitekter er centrale aktører i Bevica Fondens ambition om at gøre universelt design til grundpræmis i… Læs mere

Copenhagen Contemporary

Unge stemmer - debat, indflydelse og forandring gennem kunst Unge fra Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Copenhagen Contemporary (CC) går sammen i fællesskab om at tage mikrofonen om deres stemmer. I "Unge Stemmer" projektet vil SUMH og CC bruge kunst som et redskab til, at unge får skabt et fællesskab, lavet forandringer, får… Læs mere
stillebillede videoen growing

Det Kongelige Akademi m.fl.

Growing — Mature Human Living Andelen af ældre vokser i vores befolkning, men vores samfund er ikke designet til de mange udfordringer, der uundgåeligt følger med aldring. 150 arkitekt- og designstuderende fra Det Kongelige Akademi udforsker i projektet ’GROWING – Mature Human Life’, hvordan man designer inkluderende til den ældre befolkningsgruppe i vores samfund. Måden… Læs mere

Statens Kunstfond

Design for alle i det offentlige rum Særpulje til universelle designløsninger skal skabe bedre og mere inkluderende oplevelser for alle, når man færdes i det offentlige rum. Design til Alle er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Bevica Fonden om en særpulje til universelle designløsninger i det offentlige rum. Projektet har to primære formål: For… Læs mere
Opslagstavle med et notat: What is your dream project?

Enactlab

Hvordan nytænker man handicapområdet? I 2019 dannede Helsingør rammerne om et internationalt handlingsmøde under navnet REIMAGINE. Her blev forskere, aktivister, kulturpersonligheder og borgere fra ind- og udland inviteret og samlet for at arbejde netop på dette spørgsmål. REIMAGINE bestod af en række aktiviteter, såsom scenekunst, action lab, talks, debatter og performances. Alle aktiviteter havde til… Læs mere

Slots- og Kulturstyrelsen

Styrkelse af undervisningen i universelt design og tilgængelighed til kulturarven Et treårigt ph.d.-projekt skal udvikle en helt ny metode til, hvordan man med kreative arkitektoniske helhedsløsninger kan skabe ligeværdig adgang til kulturarvens mange kvaliteter og oplevelser, samtidig med at bygningernes værdier bevares. Den byggede kulturarv opleves som særlig svær at gøre tilgængelig for mennesker med… Læs mere