Studerende opsætter værker til udstillingen

TOGETHER

Byrummet skal være for os alle sammen Projektet ’TOGETHER’ vil med viden, kreative installationer og debatter sætte fokus på universelt design og de muligheder, det giver for at skabe et byrum, hvor der er plads til alle. Designere og arkitekter er centrale aktører i Bevica Fondens ambition om at gøre universelt design til grundpræmis i… Læs mere

Unge stemmer

Unge stemmer - debat, indflydelse og forandring gennem kunst Unge fra Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Copenhagen Contemporary (CC) går sammen i fællesskab om at tage mikrofonen om deres stemmer. I "Unge Stemmer" projektet vil SUMH og CC bruge kunst som et redskab til, at unge får skabt et fællesskab, lavet forandringer, får… Læs mere

Design til alle

Design for alle i det offentlige rum Særpulje til universelle designløsninger skal skabe bedre og mere inkluderende oplevelser for alle, når man færdes i det offentlige rum. Design til Alle er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Bevica Fonden om en særpulje til universelle designløsninger i det offentlige rum. Projektet har to primære formål: For… Læs mere
Opslagstavle med et notat: What is your dream project?

Teater- og vidensprojekt

Teater- og vidensprojekt skal nytænke handicap Vidensfestivalen REIMAGINE og handlingslabbet arrangeres i tilknytning til Shakespeare Festival på Kronborg Slot, der opfører HamletScenens egenproduktion af Richard III – verdenskulturens mest berømte teaterkarakter med et fysisk handicap. Teaterstykket ønsker at gøre op med fortællinger, der forstærker følelsen af at være anderledes, i underskud, udenfor og stigmatiseret. Tanken… Læs mere

Kulturarven er for alle

Styrkelse af undervisningen i universelt design og tilgængelighed til kulturarven Et treårigt ph.d.-projekt skal udvikle en helt ny metode til, hvordan man med kreative arkitektoniske helhedsløsninger kan skabe ligeværdig adgang til kulturarvens mange kvaliteter og oplevelser, samtidig med at bygningernes værdier bevares. Den byggede kulturarv opleves som særlig svær at gøre tilgængelig for mennesker med… Læs mere