Menneskesyn og FN’s Verdensmål

Menneskesyn, handicap og inklusion Hvordan skaber handicapbegrebets iboende menneskesyn bestemte muligheder og begrænsninger for mennesker, der udfordrer kropsnormen? Undersøgelsen er baseret på den hypotese, at det generelle menneskesyn i samfundet producerer parallelløsninger og begrænser den samfundsmæssige inklusion, hvilket ikke kun virker ekskluderende for mennesker med bevægelseshandicap, men også for andre grupper i samfundet. Det gælder… Læs mere
Ordet research skrevet på et stykke papir og set gennem et forstørrelsesglas

Et mere velfungerende fleksjobmarked

Hvordan kan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked? Et forskningsprojekt skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked. Et forskningsprojekt skal undersøge, hvilke forhold der fremmer og hæmmer ansættelse og fastholdelse af mennesker i fleksjob. Forskerne vil komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres for, at flere mennesker med… Læs mere

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv Hvordan er virkeligheden for børn med varierende funktionsevne i dagens Danmark? Det spørgsmål tog Emil Falster under kyndig behandling i sit ph.d.-projekt. Med afsæt i udviklingen indenfor handicapområdet de seneste ti år belyser projektet nogle af de barrierer som børn med bevægelseshandicap og deres forældre møder… Læs mere
Studerende ved Det kongelige akademi

Universelt design og tilgængelighed

Et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur Vi samarbejder med Det Kongelige Akademi om at give fremtidens arkitekter og designere et inkluderende mindset, så de udtænker løsninger og produkter, der kan bruges af alle. Bevica Fonden og Det Kongelige Akademi har haft et mangeårigt samarbejde, der i 2021 gik ind i sin næste fase under… Læs mere
Decorative: incandescent light bulb

Et call for den gode forskningside

Et call for den gode forskningside Bevica Fonden støtter tre forsknings­projekter, som skal bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Bevica Fonden lancerede i efteråret 2016 et forskningscall, der inviterede landets videns- og forskningsinstitutioner til at komme med bud på ideer til forskning, der kunne bidrage til… Læs mere
Luftfoto: Kort over ønskede stiforløb i Arboretet

Move Green Lab

Udendørs designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen Et stort udendørs forsøgslaboratorie skal hjælpe med at gøre naturen mere tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap. Forskerne skal bruge laboratoriet til at udvikle metoder til at gøre naturområder tilgængelige uden samtidig at ødelægge deres sundhedseffekt. Laboratoriet danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet. Move… Læs mere

Øget tilgængelighed i byggeriet

Hvordan kan handicaporganisationerne styrke tilgængeligheden og fokus på universelt design i det byggede miljø? Danske Handicaporganisationer (DH) satte i 2016 sammen med alle medlemsorganisationerne fokus på, hvordan de som brugerorganisationer kan styrke deres rolle og kompetencer, når det handler om at skabe gode løsninger for alle i det byggede miljø. De gode løsninger er ikke alene… Læs mere
Maskinhus forvandlet til Gladsaxe MultiFitness med plads til alle. Fitness skal være for alle i Gladsaxes nye forening og fitnesscenter. I et gammelt maskinhus på Kellersvej 2 er der blevet skabt en ny ramme, der gør det muligt for mennesker med bevægelseshandicap at dyrke fitness på lige fod med alle andre. Projektet er ét blandt tre, som gennemføres som led i kampagnen 'Fitness for alle'. Gladsaxe MultiFitness ligger i et boligområde med boliger for mennesker med psykiske og fysiske handicap. Derfor har der lokalt været et stort ønske om at skabe et inkluderende, tilgængeligt og behageligt træningsmiljø i den nye forening Gladsaxe MultiFitness, hvor alle borgere er velkomne. F.eks. er fitnessmaskinerne udviklet, så de også kan bruges af folk, der sidder i kørestol, ligesom der er etableret handicapvenlige toiletter, tekøkken og p-pladser.

Fitness for alle

Fitness skal være for alle Alle bør have ligeværdig mulighed for fysisk aktivitet i fitnesscentre. Resultaterne fra kampagnen ’Fitness for alle’ viser, hvordan fitnesscentrene kan blive mere inkluderende. Det gavner alle at få rørt sig mest muligt. Det har stor betydning for både vores fysiske og mentale sundhed og vores livskvalitet. Dog har mange foreningsdrevne… Læs mere
Luftfoto af deltagere fra Team Tvilling til CPH Maraton 2017

Når Bevægelse Bevæger

Når Bevægelse Bevæger Forskningsprojektet skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Det skal ske ved at undersøge effekten af de to initiativer Team Tvilling og Cykling Uden Alder. Hvad betyder det for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive… Læs mere
Luftfoto af stadion på Experimentariums tagterasse

Lad Legene Begynde

Lad Legene Begynde - en hyldest til nationernes ædle kappestrid og menneskekroppens ypperste formåen.   Experimentarium vil vise, at sport er for alle - uanset funktionsevne. Årstemaet LAD LEGENE BEGYNDE tager afsæt i De Olympiske Lege og De Paralympiske Lege i Tokyo. Året 2020 (udskudt til 2021) er olympisk år – også på oplevelses- og videnskabscentret… Læs mere