Landsbyggefonden

Store ambitioner: Bevica Fonden og Landsbyggefonden indgår strategisk partnerskab med fokus på universelt design Et strategisk samarbejde mellem Bevica Fonden og Landsbyggefonden skal understøtte et vedvarende fokus på at få alle med og bidrage til, at universelt design bliver tænkt ind som grundprincip i omdannelsen af almene boligområder og vores byer. Ambitionerne er store i… Læs mere

Ph.D – Emil Ballegaard

Tal og regler skal understøttes af menneskelige erfaringer Rammesættende tekst her - Designløsninger bliver først inkluderende, når tal og mål bliver understøttet af menneskers erfaringer og oplevelser. Emil Ballegaard undersøger i sin afhandling, hvordan data kan gøres tilgængelig for arkitekter, så de får en dybere forståelse for, hvordan deres designløsning påvirker de mennesker, der skal… Læs mere

Ph.D. – Kroppen i rummet

Overskrift Rammesættende tekst her - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat… Læs mere

Lektor – Masa

Styrkelse af inkluderende menneskesyn i design og arkitektur  Lektor ved Det Kongelige Akademi "Leave No One Behind er et mål, alle arkitekter bør udfordre." Masashi Kajita er arkitekt, ph.d, og lektor ved Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design, hvor han underviser arkitekt- og designstuderende i at være inkluderende ved at gøre brug af… Læs mere

POST DOC ROBERTA

Hvordan kan arkitekter skabe idræts- og fritidsfaciliteter, der gør det muligt for mennesker med handicap at deltage? Rammesættende tekst her - I erhvervsPhD-projektet ’Disability, Experience and Architecture’ har Roberta Cassi undersøgt, hvordan arkitektonisk design kan sikre deltagelse af funktionsnedsatte brugere i sports- og fritidsaktiviteter. Afhandlingen tog udgangspunkt i de faktorer i det byggede miljø, der… Læs mere

Universelt design i arkitektfirmaers forretningsmodeler

Hvordan kan arkitektfirmaer indtænke universelt design i deres forretningsmodel? Rammesættende tekst her - I erhvervsPhD-projektet ’Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture’ har Marcus Tang Merit undersøgt, hvordan mennesker med funktionsnedsættelses oplevelser af tilgængelighed kan tænkes ind i arkitekters arbejdsprocesser. Det skal stille arkitektfirmaet stærkere i forhandlingen med samarbejdspartnere og kunder, og i sidste ende… Læs mere

Inkluderende idræts- og fritidsfaciliteter

Hvordan kan arkitekter skabe idræts- og fritidsfaciliteter, der gør det muligt for mennesker med handicap at deltage? Rammesættende tekst her - I erhvervsPhD-projektet ’Disability, Experience and Architecture’ har Roberta Cassi undersøgt, hvordan arkitektonisk design kan sikre deltagelse af funktionsnedsatte brugere i sports- og fritidsaktiviteter. Afhandlingen tog udgangspunkt i de faktorer i det byggede miljø, der… Læs mere

Aalborg Universitet

Menneskesyn, handicap og inklusion Hvordan skaber handicapbegrebets iboende menneskesyn bestemte muligheder og begrænsninger for mennesker, der udfordrer kropsnormen? Undersøgelsen er baseret på den hypotese, at det generelle menneskesyn i samfundet producerer parallelløsninger og begrænser den samfundsmæssige inklusion, hvilket ikke kun virker ekskluderende for mennesker med bevægelseshandicap, men også for andre grupper i samfundet. Det gælder… Læs mere
Ordet research skrevet på et stykke papir og set gennem et forstørrelsesglas

Aalborg Universitet m.fl.

Hvordan kan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked? Et forskningsprojekt skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked. Et forskningsprojekt skal undersøge, hvilke forhold der fremmer og hæmmer ansættelse og fastholdelse af mennesker i fleksjob. Forskerne vil komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres for, at flere mennesker med… Læs mere

Roskilde Universitet

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv Hvordan er virkeligheden for børn med varierende funktionsevne i dagens Danmark? Det spørgsmål tog Emil Falster under kyndig behandling i sit ph.d.-projekt. Med afsæt i udviklingen indenfor handicapområdet de seneste ti år belyser projektet nogle af de barrierer som børn med bevægelseshandicap og deres forældre møder… Læs mere