Hvordan kan arkitektfirmaer indtænke universelt design i deres forretningsmodel?

Rammesættende tekst her –

I erhvervsPhD-projektet ’Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture’ har Marcus Tang Merit undersøgt, hvordan mennesker med funktionsnedsættelses oplevelser af tilgængelighed kan tænkes ind i arkitekters arbejdsprocesser. Det skal stille arkitektfirmaet stærkere i forhandlingen med samarbejdspartnere og kunder, og i sidste ende handler det om at gøre inklusion til et salgsargument, og tænke det ind fra første streg.

Afhandlingen tog udgangspunkt i arkitekters interne og eksterne samarbejdsprocesser, med et særligt fokus på, hvordan man forholder sig til mennesker med funktionsnedsættelses rumlige oplevelser i designprocesserne. Formålet var at klæde arkitekterne på, så de kan argumentere for universelle designløsninger overfor samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i afhandlingen, har Marcus udarbejdet en inklusionsguide, der med fordel benyttes som en rød snor i arbejdet med inklusion i løbet af et projekt, eller som et opslagsværk for nogle af de tematikker og spørgsmål, som kan opstå i arbejdet med inklusion og tilgængelighed.

Marcus arbejdede sammen med Gottlieb Paludan Architects om projektet, der blev forankret på Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi, og finasieret af Bevica Fonden samt Innovation Fund Denmark. Marcus forsætter efter endt afhandling som medlem af Bevica Fondens forskernetværk.

Inklusionsguide

Denne guide er en kort introduktion til en række argumenter og spørgsmål, der vedrører Gottlieb Paludan Architects’ arbejde med inklusion, tilgængelighed, og andre beslægtede tematikker.

Om erhvervs-Ph.D

Afhandling
Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture
Afhandlingsår
2023
Samarbejdspartnere
Gottlieb Paludan Architects
Kontakt
Marcus Tang Merit, Ph.D. ved Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design, mtan@kglakademi.dk