Copenhagen Contemporary

Unge stemmer - debat, indflydelse og forandring gennem kunst Unge fra Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) og Copenhagen Contemporary (CC) går sammen i fællesskab om at tage mikrofonen om deres stemmer. I "Unge Stemmer" projektet vil SUMH og CC bruge kunst som et redskab til, at unge får skabt et fællesskab, lavet forandringer, får… Læs mere

Roskilde Universitet

Livet med et bevægelseshandikap fra et børne- og ungeperspektiv Hvordan er virkeligheden for børn med varierende funktionsevne i dagens Danmark? Det spørgsmål tog Emil Falster under kyndig behandling i sit ph.d.-projekt. Med afsæt i udviklingen indenfor handicapområdet de seneste ti år belyser projektet nogle af de barrierer som børn med bevægelseshandicap og deres forældre møder… Læs mere
Unge stemmer: Online-møde med en masse unge, der smiler til hinanden

Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUHM)

De unges stemme Bevica Fonden og Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) arbejder i fællesskab for, at unge med handicap er repræsenteret, bliver hørt og deltager aktivt i beslutninger og udvikling, der vedrører deres liv. Bevica Fonden og SUMH har i 2021 indgået et samarbejde, der skal være med til at styrke SUMH’s gennemslagskraft og… Læs mere