Arkitekter kalder på global bæredygtig handling

Realdania, Bevica Fonden og Dreyers Fond har med markante bevillinger støttet gennemførelsen af verdens største arkitektkongres, som afholdes hvert tredje år og i 2023 kommer til København. Derudover er der indgået forpligtende aftaler med Danske Arkitektvirksomheder og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), der skal sikre fokus på uddannelse, forskning og praksis i forbindelse med kongressen. Verden leder efter løsninger – og Danmark har noget at vise frem, når den første World Congress of Architects holdes i Norden. Både i form af implementerede løsninger og i ambitionshøjde, især efter at de nordiske lande for nyligt har samlet sig bag målsætningen om at blive verdens første CO2-neutrale region. Komitéen UIA23, sekretariatet og bestyrelsen bag kongressen er nu etableret. Dialogen med aktører inden for det byggede miljø samt øvrige parter med interesse for bæredygtig udvikling, er i fuld gang. Målsætningen er at skabe en stærk alliance bag temaet for verdenskongressen: ’Sustainable Futures – Leave No One Behind’.

”Verdenskongressen i 2023 er en anledning til at sætte arkitekturens bidrag til verdensmålene på dagsordenen og skabe momentum for den helt nødvendige udvikling af ny bæredygtig praksis i det byggede miljø” udtaler Natalie Mossin, formand for UIA World Congress of Architects i 2023 i København.

”Vi tror, at de bedste løsninger findes gennem internationalt tværfagligt samarbejde, hvor de 17 verdensmål udleves i praksis. Vi har høje ambitioner for verdenskongressen i København og her vil vi i de kommende år samle og dele inspiration fra hele verden” udtaler Annette Blegvad, direktør for Komitéen UIA23.

Baggrund for projektet

København vandt i 2017 retten til at afholde UIA’s World Congress of Architects i 2023 i tæt konkurrence med fire andre byer (Antalya, Kuala Lumpur, Baku og Lausanne). Det er første gang verdenskongressen kommer til Skandinavien. Det var et gennemarbejdet bud, som de nordiske arkitektforeninger stod bag og som Wonderful Copenhagen (WoCo) og eventarrangøren CAPPartners havde hjulpet med at udvikle. Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, de nordiske ambassader i Seoul og mange andre var stærke støtter.

I verdenskongressen deltager erfaringsmæssigt mellem 10-15.000 arkitekter fra hele verden. Kongressen foregår over fire dage efterfulgt af en generalforsamling for UIA. UIA er officiel NGO til FN. Kongressen forventes at resultere i en officiel ”deklaration”, Copenhagen Lessons, med anbefalinger til FN´s videre arbejde med de 17 verdensmål.

Den 19. – 23. juli 2020 holdes den førstkommende World Congress of Architects i Rio de Janeiro og tilmeldingen er åbnet.

Pressemeddelse

Dato
23/08/19
UIAs Bestyrelse
Natalie Mossin, Lars Autrup, Lene Espersen, Lene Dammand Lund, Marianne Kofoed, Mathilde Petri og Nina Kovsted Helk