København bliver visionernes byggeplads under arkitekturåret 2023

Nogle er bygget i genbrugsbeton, andre i stampet lerjord eller strå. Nogle er åbne og opført som kunstneriske installationer, andre ligner huse, som vi kender dem, men sætter et markant mindre CO2-aftryk. I løbet af foråret vil en række verdensmålspavilloner skyde op langs havneløbet i København og på udvalgte steder i byen. Sammen vil de stå som signaturprojekter for Arkitekturhovedstaden og Verdenskongressen for Arkitekter i København.

Hvordan kan arkitekter og resten af byggebranchen bidrage til at nå FN’s Verdensmål og udviklingen af en bæredygtig verden, hvor alle kan få tag over hovedet, adgang til toiletter og rent drikkevand, sundhed og fællesskaber? Det er det helt centrale spørgsmål for UIA Verdenskongressen for Arkitekter med titlen ”Sustainable Futures – Leave No One Behind”, som løber af stablen fra den 2-6. juli i år. Og det er også udgangspunktet for de 10-15 verdensmålspavilloner, der kommer til at skyde op hen over forår og sommer i København.

Projektet er initieret og lanceret af Arkitektforeningen og UIA Verdenskongressen for Arkitekter 2023 i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn – og bliver en del af Arkitekturhovedstadens program Copenhagen In Common. I disse dage arbejder 17 engagerede teams ihærdigt på at udvikle og teste materialer, få pavillonerne færdige og de sidste byggetilladelser i hus. De fleste af dem vil stå klar i løbet af maj og danne rammen om en række events rettet mod interesserede københavnere, turister og ikke mindst de mange fagfolk, der vil gæste København i forbindelse med Verdenskongressen for Arkitekter.

Vi oplever en enorm drivkraft blandt arkitekter og resten af byggebranchen til at bidrage med nye og mere bæredygtige materialer, byggemetoder, boligkoncepter m.m., og der er behov for, at vi giver plads til at eksperimentere. Sammen med Københavns Kommune og By & Havn har vi derfor lavet en åben invitation til branchen om, at opføre deres visioner for, hvordan vi kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Og netop i år, har vi en unik mulighed for at vise og diskutere fremtidens løsninger med fagfolk og andre interesserede, som har blikket rette mod Danmark under Arkitekturåret og ikke mindst Verdenskongressen for Arkitekter i juli,” fortæller Lars Autrup, direktør for Arkitektforeningen.

Fra moderne bindingsværk til jordnær sanitetsløsning med toilettet som mødested

Ligesom FN’s Verdensmål indeholder et kompleks af mål og delmål om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, forsøger Verdensmålspavillonerne at give svar på vidt forskellige udfordringer. Løsningerne spænder over et vind- og vejrtårn, med reference til det græske ”The Tower of Wind”, hvor man blandt andet kan følge klima-udviklingen real time, til ”Arkitekter Uden Grænsers” biocenter, som har fokus på toilettet og de sanitære forholds betydning for sundheden og den sociale sammenhængskraft i verdens fattige byer. Andre pavilloner bygger på samarbejder mellem arkitekter og materialeindustrien for at udvikle systemer og metoder for genanvendelse af for eksempel betonelementer fra 60’erne og 70’ernes sociale boligbyggerier eller genanvendelse af plastik.

En fællesnævner for alle pavillonerne er, at de, i overensstemmelse med verdenskongressens tema ”Leave No One Behind”, er designet, så de er tilgængelige for alle og opføres med blik for ansvarligt forbrug af materialer. Desuden forholder pavillonerne sig til et eller flere af FN’s 17 Verdensmål og skal af hensyn til klimaet og reduktion af byggeriets ressourceforbrug kunne nedtages og bruges i andre sammenhænge.

Nye og stærke partnerskaber

Pavillonerne bliver alle til på baggrund af partnerskaber på tværs af arkitekt- og byggebranchen og mellem private virksomheder og aktører, industriens parter, forskningsinstitutioner og fonde. Sammen afprøver og demonstrerer de, hvordan den bæredygtige udvikling kan anføres gennem det 17. verdensmål: Nye partnerskaber.

Hvert team har selv fundet finansiering og ansøgt om byggetilladelse og vil være værter for events i pavillonerne hen over sommeren – ikke mindst i forbindelse med Verdenskongressen for Arkitekter: ”Sustainable Cities – Leave No One Behind”.

Teamene bag Verdensmålspavillonerne er pt. forskellige steder i processen. Nogle pavilloner er under konstruktion, som for eksempel pavillonerne ”Levesteder” i BoligVærkstedet i Jernbanebyen, andre vil skyde op løbende. Nedenfor findes en kort beskrivelse af udvalgte projekter, der er nået relativt langt i processen.