UIA World Congress of Architects i København 2.–6. juli 2023

Verden står over for alvorlige udfordringer, og konsekvenserne af COVID-19-pandemien har atter øget behovet for at handle bæredygtigt og hurtigt.

Derfor inviterer UIA (International Union of Architects) til World Congress of Architects, hvor mere end 10.000 arkitekter og branchefolk vil forene deres kræfter i bestræbelserne på at nå FN’s 17 verdensmål i 2030.

Vi skal handle nu

UIA-verdenskongressen i København finder sted på et kritisk tidspunkt. Verden har desperat brug for bæredygtige løsninger, og det er afgørende, at arkitekter byplanlæggere, landskabsarkitekter, designere, developere, politikere og civilsamfundet bidrager med deres svar på de globale udfordringer.

Kongressen i København bliver UIAs 28. verdenskongres, og med temaet “Sustainable Futures – Leave no one behind” bliver kongressen den største platform nogensinde for diskussionen om bæredygtig arkitektur.

Den internationale byggeverden vil få optimale rammer for at dele ideer, løsninger, visioner og erfaringer, der alle skal bidrage til øget bæredygtighed og synliggøre arkitekturens essentielle rolle i at indfri de 17 verdensmål.

”Jorden kan ikke bære den belastning vi udsætter den for, derfor må vi handle nu. Som arkitekter har vi ansvar for at skabe ny bæredygtig praksis når vi bidrager til at formgive, transformere og beplante det byggede miljø. Vi håber at kunne bruge Verdenskongressen i København 2023 som en milepæl i vores fælles arbejde mod at nå FNs verdensmål” siger Natalie Mossin, arkitekt, President of Congress, Co-chair, UIAs Commission on Sustainable Development og Institutleder, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Sustainable Futures – leave no one behind

Det er arkitekternes ansvar at planlægge, formgive og bygge det fysiske samfunds rammer, og inklusion, lighed og tilgængelighed er blevet vigtigere designparametre end nogensinde før. Udviklingen i den globale befolknings tilvækst understreger behovet for løsninger, der fungerer på tværs af grænser og kulturer, og stigningen i økonomisk og social ulighed gør det nødvendigt at sikre, at ingen lades i stikken.

Udover den akutte klimakrise, så står vi også midt i en global pandemi og selv om vi endnu ikke kender omfanget af pandemiens konsekvenser, så ved vi at de, ligesom klimakrisens konsekvenser, vil være både meget alvorlige og meget ulige fordelt. Vi vil bruge vores kongres som en platform, der skal sikre, at ingen lades i stikken på vej til indfrielsen af verdensmålene i 2030”

Annette Blegvad, direktør for UIA-Verdenskongressen i København 2023 

København bliver verdens arkitekturhovedstad

København har fået den ærefulde titel UNESCO.UIA World Capital of Architecture i 2023. Arkitekturårets tema er ”Copenhagen in Common”. København tilbyder en unik kombination af kulturtryghed, internationale forbindelser, velfungerende offentlig transport, grønne områder og arkitektur i høj kvalitet.

”Jeg håber vores titel som UNESCO.UIA World Capital of Architecture vil motivere og inspirere alle – både professionelle og borgere – til at stræbe efter smuk, inkluderende og, vigtigst af alt, bæredygtig arkitektur i København og i vores fælles, globale samfund” siger Camilla van Deurs, Københavns Stadsarkitekt

Pressemeddelse

Dato
22/07/21