Ordet research skrevet på et stykke papir og set gennem et forstørrelsesglas

Aalborg Universitet m.fl.

Hvordan kan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked? Et forskningsprojekt skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked. Et forskningsprojekt skal undersøge, hvilke forhold der fremmer og hæmmer ansættelse og fastholdelse af mennesker i fleksjob. Forskerne vil komme med anbefalinger til, hvad der kan gøres for, at flere mennesker med… Læs mere
Decorative: incandescent light bulb

Forskningscall

Et call for den gode forskningsidé Bevica Fonden støtter tre forsknings­projekter, som skal bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Bevica Fonden lancerede i efteråret 2016 et forskningscall, der inviterede landets videns- og forskningsinstitutioner til at komme med bud på ideer til forskning, der kunne bidrage til… Læs mere