Different Bodies: Fra workshop til Milano Design Week

Ikke to mennesker er ens, men alligevel designer vi vores omgivelser til gennemsnitsmennesket.  ’DIFFERENT BODIES’ sætter tilgængelighed og universelt design på dagsordenen på en ny måde.

I studieåret 2018/2019 blev der holdt et undervisningsforløb med titlen Different Bodies for 150 arkitekt- og designstuderende på Det Kongelige Akademi. Her undersøgte de studerende, hvordan vores fysiske omgivelser kan indrettes, så mennesker med funktionsnedsættelse kan være med på lige fod. Workshoppen blev etableret i samarbejde med internationale kunstnere samt unge med handicap fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH).

”Different Bodies” fik stor gennemslagskraft både internt i forhold til de studerendes tilgang til inklusion og eksternt på Bevica Fondens Tilgængelighedsprisevent, Milan Design Week og Folkemødet på Bornholm.

Udstillingen Different Bodies vises på designmessen i Milano

Resultatet af den 14-dages workshop blev i forbindelse med Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2018 vist til prisoverrækkelsen som udstillingen ‘DIFFERENT BODIES’.

Udstillingen kaster lys over en kompleks problemstilling: Hvordan skaber vi et inkluderende samfund og et fællesskab, som alle mennesker kan deltage ligeværdigt i? De arkitekt- og designstuderende har på egen krop erfaret nogle af de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelser oplever i dagligdagen, og det er de erfaringer – fortolket som kunstneriske installationer – der senere blev vist i en ny form på Milano Design Week 2019 og Tent London.