Styrkelse af inkluderende menneskesyn i design og arkitektur 

Lektor ved Det Kongelige Akademi

“Leave No One Behind er et mål, alle arkitekter bør udfordre.”

Masashi Kajita er arkitekt, ph.d, og lektor ved Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design, hvor han underviser arkitekt- og designstuderende i at være inkluderende ved at gøre brug af universelt design og er den del af Bevica Fondens forskernetværk. Ansættelsen er et led i  partnerskabet mellem Det Kongelige Akademi og Bevica Fonden.

For Masashi er universelt design et konceptuelt værktøj og anvender derfor en undervisningsmetode med fokus på inkluderende menneskesyn, hvor alle brugere uanset funktionsevne indtænkes. Blandt andet underviser han i, hvordan man interagerer med brugeren og hvordan man kan omsætte den viden til nyttigt værktøj for arkitekter og designere.

→  Læs mere om Masahi Kajitas forskning hos Universal Design Hub

ErhvervsPhD: Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture

Hvordan kan arkitektfirmaer indtænke universelt design i deres forretningsmodel?

I erhvervsPhD-projektet ’Coordinating Inclusive Future Public Spaces in Architecture’ har Marcus Tang Merit undersøgt, hvordan mennesker med funktionsnedsættelses oplevelser af tilgængelighed kan tænkes ind i arkitekters arbejdsprocesser. Det skal stille arkitektfirmaet stærkere i forhandlingen med samarbejdspartnere og kunder, og i sidste ende handler det om at gøre inklusion til et salgsargument, og tænke det ind fra første streg.

Afhandlingen tog udgangspunkt i arkitekters interne og eksterne samarbejdsprocesser, med et særligt fokus på, hvordan man forholder sig til mennesker med funktionsnedsættelses rumlige oplevelser i designprocesserne. Formålet var at klæde arkitekterne på, så de kan argumentere for universelle designløsninger overfor samarbejdspartnere. Med udgangspunkt i afhandlingen, har Marcus udarbejdet en inklusionsguide, der med fordel benyttes som en rød snor i arbejdet med inklusion i løbet af et projekt, eller som et opslagsværk for nogle af de tematikker og spørgsmål, som kan opstå i arbejdet med inklusion og tilgængelighed.

Marcus arbejdede sammen med Gottlieb Paludan Architects om projektet, der blev forankret på Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi og støttet af Bevica Fonden samt Innovation Fund Denmark. Marcus forsætter efter endt afhandling som medlem af Bevica Fondens forskernetværk.

Inklusionsguide – Gottlieb Paludan Architects

Denne guide er en kort introduktion til en række argumenter og spørgsmål, der vedrører Gottlieb Paludan Architects’ arbejde med inklusion, tilgængelighed, og andre beslægtede tematikker.

ErhvervsPhD: Disability, Experience and Architecture: Towards Inclusive Sport and Leisure Buildings

Hvordan kan arkitekter skabe idræts- og fritidsfaciliteter, der gør det muligt for mennesker med handicap at deltage?

I erhvervsPhD-projektet ’Disability, Experience and Architecture’ skal Roberta Cassi undersøge, hvordan mennesker med handicap oplever arkitektur når de bevæger og udfolder sig i konkrete rum.

Projektet skal indsamle viden og udvikle designstrategier, der kan gøre idræts- og fritidsfaciliteter mere inkluderende – uanset funktionsevne.

Roberta Cassi arbejder sammen med Force4 Architects A/S om projektet, der er forankret på Institut for Bygningskunst og Design og støttes af Bevica Fonden og Innovationsfonden og er medlem af Bevica Fondens forskernetværk.

En person med synsnedsættelse afprøver oplevelsen på Musholm
En person med synsnedsættelse afprøver oplevelsen på Musholm
Ph.D: Kulturarven for alle

Hvordan kan man forbedre tilgængeligheden til den byggede kulturarv med universelt design?

Et treårigt ph.d.-projekt skal udvikle en helt ny metode til, hvordan man med kreative arkitektoniske helhedsløsninger kan skabe ligeværdig adgang til kulturarvens mange kvaliteter og oplevelser, samtidig med at bygningernes værdier bevares.

Projektet tager udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens praktiske erfaringer fra arbejdet med fredede bygninger. Det bliver tilknyttet forskningsmiljøet omkring Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur ved Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og Bevica Fondens Universal Design Hub og støttes af Realdania, Vanførefonden, Slots- og Kulturstyrensen og Bevica Fonden

→  Læs mere om projektet under vores partnerskaber

Initiativer

Projektperiode
2016-2026
Kontakt
Masashi Kajita, lektor ved Det Kongelige Akademi, Masashi.Kajita@kglakademi.dk

Marcus Tang Merit, Ph.D.-studerende ved Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design, mtan@kglakademi.dk

Roberta Cassi, Ph.D.-studerende ved Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design, rcas@kglakademi.dk