Skæld ikke ud på normkritikken. Den er almindelig praksis på handicapområdet

Kronik af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet Normkritik er et nyttigt redskab til at udfordre vores ubevidste bias, gøre os nysgerrige på hinandens muligheder og begrænsninger i livet og den ulige fordeling af magt og privilegier. Det er nødvendigt for at skabe et mere inkluderende samfund. Der er…

Læs mere

Forsker om handicapudspil: Fire opmærksomhedspunkter skal tages med i de politiske forhandlinger

Debatindlæg af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet Der er flere gode elementer i regeringens udspil ”Et liv med ligeværdige muligheder – En styrket specialisering for børn, unge og voksne med handicap eller sociale problemer,” eksempelvis det stærke fokus på at opbygge og udbrede specialiseret viden gennem en specialeplan.…

Læs mere

Bag Rigsrevisionens undersøgelse af handikapområdet gemmer sig hårde erfaringer for børn og unge med handikap

Debatindlæg af Emil Falster, post.doc. ved Bevica Fondens Universal Design Hub og Aalborg Universitet Det er fem måneder siden, at forsvarede jeg min ph.d.-afhandling. Det var kulminationen på tre års arbejde, hvor jeg undersøgte, hvilke barrierer som begrænser børn og unge med handicap i deres hverdagsliv. I løbet af de tre år har jeg observeret…

Læs mere

Handicapsagen er en folkesag og handler om menneskesyn

Debatindlæg af Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden og Camilla Ryhl, forskningsdirektør i Bevica Fondens Universal Design Hub ”Handikapverdenen er notorisk dårlig til at gøre handikapsagen relevant for andre end sig selv.” Sådan skriver Jacob Nossell, konsulent og et af de virkelig lyse hoveder i sin generation i Danmark (og i øvrigt født med cerebral…

Læs mere

Skrot handicappet – vores menneskesyn trænger til et realitetstjek

Kronik af Marianne Kofoed, direktør og Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingschef, Bevica Fonden Vores menneskesyn trænger til et realitetstjek. Vi skal holde op med at gruppere mennesker i dem med og uden handicap. Det handler om vores funktionsevne og den forandrer sig livet igennem og det gælder for os alle. Så hvis vi i stedet…

Læs mere