HKH Prins Joachim åbner det nye Vadehavscenter – Porten til UNESCO Verdensarv Vadehavet

Efter en omfattende om- og tilbygning åbner Vadehavscentret i Ribe den 2. februar 2017. Centret har fået en enestående ny skulpturel fremtoning i pagt med områdets særlige natur og en udstilling i særklasse.

Gæsterne kan se frem til at opleve og blive klogere på Vadehavets unikke natur og historie, når det nye Vadehavscenter efter en stor udvidelse er klar til åbning den 2. februar 2017. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim har sagt ja til at foretage den officielle åbning.

Vadehavet blev sammen med det hollandske og tyske vadehav klassificeret som verdensarv under UNESCO i juni 2014 og er blandt de 200 naturområder verden over, der er udpeget.

En udstilling hvor himmel og jord mødes

Udstillingen ’Trækfuglenes Vadehav’ formidler Vadehavets natur og landskab gennem trækfuglene. Ideen er at bringe de besøgende ind i Vadehavets verden og synliggøre det enestående område som et af verdens vigtigste naturområder. I en meget smuk udstilling følges trækfuglene, der er udstillingens omdrejningspunkt. Udstillingen har fundet sit udtryk mellem formidling og det æstetiske og er i særklasse unik indenfor sit felt.

Udstillingen er skabt af udstillingsarkitekt Johan Carlsson fra JAC Studios i samarbejde med No Parking, Jason Bruges, London og Vadehavscentret. Dygtige kunsthåndværkere og brugen af moderne teknologi har skabt en udstilling, hvor man både kan opleve at være midt i flokken af fugle på træk og samtidig helt fysisk komme tæt på fuglene og de dyr, de lever af.

”Vadehavscentret er ikke bare porten til UNESCO’s verdensarv, det er også Vadehavets velkomstport til både det nationale og internationale publikum. Netop de talrige trækfugle – 15 millioner årligt – er hovedårsagen til klassificeringen. Når gæsterne i afrejserummet oplever Vadehavets kæmpesværme i installationen ’Den digitale ornitologi’, vil de stå tilbage med en uforglemmelig oplevelse,” siger leder af Vadehavscentret gennem 25 år, Klaus Melbye.

Ultramoderne bygningsværk

Vadehavscentrets arkitektoniske fremtoning understreger tilknytningen til naturen, og arkitekturen er tænkt som en oplevelse i sig selv. Arkitekt Dorte Mandrup har fundet inspiration i områdets lokale bygningskultur og historie. Derudfra har hun skabt et ultramoderne bygningsværk, som i pagt med naturen og landskabet nærmest vokser op af jorden. For første gang er et moderne byggeri opført med strå på både facade og tag, og bygningen, der skaber læ i det åbne landskab, tegner en blød, lang profil mod den store horisont.

Hele bygningen og de nyetablerede udearealer med tundragård og aktivitetsområder mod syd og vest er udført med henblik på tilgængelighed og på, at Vadehavscentret i sig selv skal fremstå som et hele, men også være i pagt med sine omgivelser. Udearealerne er i sig selv et oplevelsesområde, skabt af landskabsarkitekt Marianne Levinsen.

Processen med at skabe det nye Vadehavscenter startede helt tilbage i 2007. Det er sket i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, bestyrelsen og en lang række almennyttige fonde og foreninger.

Vadehavscentrets historie

– Det første center blev bygget i 1996 og institutionen etableret i 1992.
– Vadehavscentret er en selvejende institution under Fonden for Vadehavscentret.
– Esbjerg Kommune ejer centret og er driftsgarant.
– Frem til udbygningen har centret haft ca. 30.000 brugere årligt, og fremadrettet er forventningen et besøgstal på 45.000.
– Arealet af bygningen var 1.393 kvm og er efter udbygningen 2.781 kvm.
– Centret har 4 naturvejledere ansat. Og gennemfører normalt ca. 500 arrangementer årligt.

Pressemeddelse

Dato
30/01/17