Er København en by for mange – eller for alle?

Arkitekt- og designstuderende fra Det Kongelige Akademi udfordrer med sanselige og tilskuer-inddragende installationer vores gængse opfattelser af inklusion. Udstillingen ”TOGETHER – Er byen for alle?” kan opleves og afprøves på Kulturnatten den 13. oktober i Kødbyen centralt i København.

Hvad vil det sige at have lige adgang til byen? Og hvordan bliver vi mere opmærksomme på de udfordringer, der er for forskellige mennesker og deres adgang til byens rum? Det er spørgsmål, som 100 arkitekt- og designstuderende fra Det Kongelige Akademi – institut for Bygningskunst og Design – stiller københavnerne i forbindelse med årets kulturnat.

Gennem forskellige installationer får publikum lov at mærke problemstillingerne på egen krop. Oplev fx hvor svært det er at komme ind et sted, som ikke er designet til din krop. Eller hvad vil du gøre, hvis den trappe, du skal op ad, ikke har trin?

København er valgt som arkitekturhovedstad i 2023 af UNESCO, og ikke uden grund. København bliver ofte fremhævet som en af verdens mest levedygtige byer med høj livskvalitet, unik cykelkultur, grønne områder og rent badevand i havnen.

Men København og byens tilbud er ikke altid udformet sådan, at alle byens borgere kan deltage – for eksempel kan adgangen være en udfordring for dem, der er udfordret af fysiske funktionsnedsættelser eller dem, der har brug for at kunne trække sig og finde ro i et byrum, der samtidig er skabt til mange mennesker. Det gælder også i forhold til adgang til byens kultur- og fritidstilbud, der i høj grad er med til at sætte rammen om borgernes sociale liv og fællesskaber.

Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Design og Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning sætter derfor sammen fokus på problemstillingen under arkitekturåret med projektet TOGETHER – Er byen for alle? Det gør de i samarbejde med Bevica Fonden, Fonden Ensomme Gamles Værn, Helsefonden og Handicaprådet.

Sammen ønsker de at sætte gang i en samtale om, hvordan vi gør vores hovedstad langt mere brugbar for alle, uanset hvilket kropsligt eller mentalt udgangspunkt, man har. For der er store potentialer for at skabe mere inkluderende tilbud og miljøer og særligt designere og arkitekter har et stort ansvar for at bidrage til at realisere dette potentiale.

Mathilde Serup, leder af Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi udtaler:

”100 studerende har fået helt nye perspektiver og mærket på egen krop, hvor stor en forskel de kan gøre, når de tager udgangspunkt i inklusion og universelt design. Det betyder, at vi sender fremtidens arkitekter og designere ud i verden med et inkluderende mindset og en bevidsthed om, hvordan de kan være med til at skabe forandring og designe for flere”.

Ifølge Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard, har tanken bag byudviklingen i København i mange år været byliv før byrum før bygninger.

”Kunst og design i byrummene er forhåbentlig med til at skabe mere liv, mere byliv og udvide vores horisonter. Jeg håber, at de forskellige installationer kommer til at give stof til eftertanke i forhold til, hvordan vi kan udvikle byen på en smartere og måske mere kunstnerisk måde”, udtaler hun.

 

Projektforløb på Det Kongelige Akademi

TOGETHER – Er byen for alle? er startet på det Kongelige Akademi med et to-ugers forløb, hvor 100 arkitekt- og designstuderende har arbejdet med temaet på baggrund af oplæg og workshops, hvor de på egen krop har mærket og arbejdet med problematikken omkring lige adgang til kulturelle fællesskaber i København. De studerende blev opdelt i grupper, og har arbejdet med installationer, der åbner op for nye måder at se vores byrum på og skaber nye forestillinger om, hvordan inklusion kan se ud i vores storby. Projekterne er blevet videreudviklet og bliver nu præsenteret på Kulturnatten.

F A K T A

Tidspunkt: Fredag den 13. oktober kl. 16- 24.
Sted:  H15, Halmtorvet 15, 1700 København V.
Åbning ved Københavns kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard

K O N T A K T

Pressekonsulent på Det Kongelige Akademi, Inge Henningsen E: inge.henningsen@kglakademi.dk;
M: 4170 1533
Kultur- og Fritidsforvaltningens pressetelefon: 3366 2345

Pressemeddelse

Dato
09/10/23
Projekt
Together