Hvad betyder det for menneskers livskvalitet, når de bevæges gennem andre?

Forskningsprojektet Når Bevægelse Bevæger har undersøgt, om personer med funktionsnedsættelse får bedre livskvalitet ved at deltage i initiativerne Team Tvilling og Cykling uden alder.

Det er veldokumenteret, at det er afgørende for éns fysiske og mentale sundhed, at man er fysisk aktiv, holder sig i gang og føler sig som en del af et fællesskab.

Men hvad gør man, hvis man ikke kan bevæge sig ved egen kraft?

Forskningsprojektet Når Bevægelse Bevæger har evalueret initiativerne Team Tvilling og Cykling uden alder. Her løber eller cykler frivillige med henholdsvis personer med handicap og plejehjemsbeboere netop med det formål at forbedre deltagernes livskvalitet.

”Personer med handicap eller funktionsnedsættelse kan have svært ved at deltage i fysiske og sociale aktiviteter og kan derfor gå glip af de positive sundhedseffekter, der er forbundet med disse aktiviteter. Derfor er det vigtigt at blive klogere på, hvorvidt og i så fald hvordan aktiviteter i Team Tvilling og Cykling uden alder øger livskvaliteten. Dét er en viden, der kan bruges til at udvikle indsatser til at forbedre livskvaliteten for mennesker med bevægelsesproblemer,” siger professor og direktør i Statens Institut for Folkesundhed, Morten Hulvej Rod, der er en del af styregruppen i Når Bevægelse Bevæger.

I projektet har forskerne målt, om deltagerne i Team Tvilling og Cykling uden alder opnåede en forbedret livskvalitet i løbet af en projektperiode på ca. 16. uger. Også forskellige aspekter af fysisk, mental og social sundhed er blevet undersøgt både kvalitativt og kvantitativt.

I undersøgelsen deltog 21 deltagere med handicap i Team Tvilling, mens 52 plejehjemsbeboere deltog i Cykling uden alder.

Får et afbræk fra hverdagen

Undersøgelsen viser, at deltagerne i Cykling uden alder fik forbedret deres livskvalitet statistisk signifikant. Også deltagernes humør steg umiddelbart efter cykelturene fra 3,7 til 4,7 målt ved en skala fra 0 til 5.

Til trods for, at der ikke var nogen målbar effekt på deltagernes livskvalitet i Team Tvilling, gav stort set alle deltagerne (95 procent) udtryk for, at de nød at være en del af aktiviteterne og følte sig anerkendt, mens 79 procent følte, at de kunne udtrykke en vigtig del af sig selv, når de deltog.

”Resultaterne viser, at deltagerne i høj grad værdsætter løbe- og cykelturene på grund af det sociale aspekt. Samtidig giver turene giver et afbræk fra hverdagen og en følelse af normalitet,” forklarer Morten Hulvej Rod.

Gør en forskel

Det er ikke kun personer med funktionsnedsættelse, der har et positivt udbytte af aktiviteterne i Team Tvilling og Cykling uden Alder. Også de frivillige, de pårørende og plejehjemspersonalet nyder godt af dem.

De frivillige giver eksempelvis udtryk for, at de har det sjovt og nyder samværet med deltagerne, ligesom de oplever, at de gør en forskel.

”Samtidig oplever de pårørende i Team Tvilling, at aktiviteterne giver dem en anledning til møde og dele udfordringer og bekymringer med andre pårørende, mens plejepersonalet oplever, at cykelturene frigiver mere tid til øvrige beboere,” forklarer Morten Hulvej Rod.

Når Bevægelse Bevæger er udført i samarbejde med TrygFondens Center for Aktiv Sundhed og er støttet af Bevica Fonden og Helsefonden.

Resultaterne fra projektet præsenteres på en konference på Christiansborg den 29. januar kl. 9-13. Program og tilmelding kan findes her (https://event.sdu.dk/naarbevaegelsebevaege/conference)

Kontakt: Direktør og professor Morten Hulvej Rod, tlf.: 6550 7700, e-mail: rod@sdu.dk, og projektleder og forskningsleder Christina Bjørk Petersen, tlf.:6650 7746, e-mail: chrb@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere? Læs rapporten her

Konference: Tilmelding

Pressemeddelse