Nyt designlaboratorie vil sikre alle adgang til naturen og sætte Danmark på verdenskortet

Københavns Universitet etablerer et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med en række fonde. Her vil forskere udvikle metoder, der kan gøre naturen mere tilgængelig for den store gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, som i dag er ufrivillige inde-mennesker. Laboratoriet bliver på 5 ha. og skal ligge i Arboretet i Hørsholm. Det danner fundamentet for et helt nyt forskningsområde på Københavns Universitet og bliver det første af sin art i verden.

Der er i dag et øget politisk og forskningsmæssigt fokus på, at naturen bidrager positivt til vores fysiske, mentale og sociale sundhed og dermed også til landets sundhedsøkonomi. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer, at hele befolkningen har adgang til det grønne Danmark.

I forsøgslaboratoriet Move Green Lab i Arboretet vil professor Ulrika K. Stigsdotter og hendes kollegaer forske i design, sundhed og brug af naturmiljøer specifikt designet til at være tilgængelige og sundhedsfremmende for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

Arboretet i Hørsholm er et unikt naturmiljø, som siden 1936 har været brugt til forskning og undervisning på Københavns Universitet. Arboretet rummer i dag, foruden Danmarks største samling af træer og buske, også terapihaven Nacadia® og helseskoven Octovia®. Move Green Lab bliver således forankret i et allerede anerkendt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener skyder Projektet i gang den 14. januar 2019 med et arrangement for indbudte gæster i Arboretet i Hørsholm.

Projektet har et samlet budget på 14 mio. kr. og er støttet af Bevica Fonden, 15. Juni Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Nordea-fonden.

Samarbejde om sundhed

Projektet fokuserer på, at der ved en bevidst planlægning og forvaltning af natur og grønne arealer ligger et stort sundhedsfremmende potentiale, både mentalt, fysisk og socialt, i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser. Dog kan det være vanskeligt at skabe naturområder, så de bliver tilgængelige uden at man samtidig ødelægge det sundhedsmæssige potentiale.

Resultaterne fra forskningen i laboratoriet skal derfor hjælpe praktikere med at implementere nye løsninger til bevægelseshandicappede rundt om i landet. Derfor arrangeres der workshops, guidede ture og sparring for naturforvaltere, kommuner, sundhedsfagligt personale, landskabsarkitekter m.fl.

”Alle skal have mulighed for at komme ud i naturen – med eller uden handicap. Det giver både øget sundhed og velvære, og det modvirker social isolation”, mener Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer (DH). Hun uddyber;

“MoveGreen projektet sætter fokus på den gode adgang i park og skov, og det er der stort behov for. Mennesker med handicap vil også med på vandreturen, se på fugle eller på svampejagt. Derfor håber vi i DH, at landets kommuner med MoveGreen får et håndgribeligt værktøj til at skabe ligeværdig adgang for alle i naturen.”

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

Forsøgslaboratoriet bygger videre på den viden, som forskerne har samlet i rapporten Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap. Rapporten fortæller, at mennesker med bevægelseshandicap bruger naturen mindre end andre, selv om de bor meget tæt på den. Således risikerer de at blive ufrivillige ’inde-mennesker’ og har ofte flere helbredsproblemer end mennesker uden bevægelseshandicap. Sundhedspotentialet er derfor så meget desto større for denne del af befolkningen.

Professor MSO Ulrika K. Stigsdotter fortæller om projektet;

”Resultaterne fra rapporten er alarmerende og viser, at mennesker med bevægelseshandicap ikke har samme adgang til naturen som den øvrige befolkning. Det vil vi forandre med vores nye projekt – Move Green! En vigtig brik i dette forandringsarbejde er at sprede resultaterne fra vores forskning via workshops, hvor vi hjælper praktikere og naturforvaltere med at implementere resultaterne fra forskningen. Samtidig vil vi inddrage vores resultater i vores undervisning af fremtidens landskabsarkitekter. Vores ambition er, at næste generation af landskabsarkitekter bliver rustede med værktøjer og et tankesæt til at arbejde aktivt og kreativt med at få gjort naturen og grønne områder tilgængelige for alle”.

Finansiering af Move Green

Forsøgslaboratoriet Move Green har et samlet budget på 14 mio. kr. og er støttet af:

– Nordea-fonden med 4.517.000 kr.

– Bevica fonden med 4.000.000 kr.

– 15 Juni Fonden med 2.583.000 kr.

– Lokale og Anlægsfonden med 2.000.000 kr.

– Københavns Universitet: 900.000 kr.

Om rapporten

Resultaterne fra rapporten viser bl.a., at mennesker med funktionsnedsættelser i form af mobilitetsproblemer:

  1. Bruger naturen mindre end generelbefolkningen på trods af, at de bor meget tæt på den.
  2. Værdsætter naturoplevelser, hvilket bidrager til deres livskvalitet.
  3. Oplever mange barrierer i relation til at være i naturen: Egne barrierer, barrierer fra andre mennesker, barrierer udgjort i det fysiske miljø og manglende information.
  4. Har generelt større fysiske og psykiske helbredsudfordringer end generalbefolkningen.
Man fandt også at:
  1. En del designløsninger i praksis ikke fungerer optimalt eller svarer til målgruppens præferencer.
  2. Evaluering af projekter foretages af bygherre, og kommunikereres (ikke altid) tilbage til tegnestuerne.
  3. Ingen forskning fokuserer på evidensbaseret viden om sundhedsdesign for målgruppen.
  4. Forskning indenfor feltet er begrænset og kvaliteten er lav.
  5. Der efterspørges kompetenceudviklende kurser, som styrker fagpersoners arbejde med målgruppen i naturen.

Rapporten blev udarbejdet i samarbejde med en række danske universiteter, Handicapidrættens Videnscenter, Bevica Fonden, 15. juni Fonden og Danske Handicaporganisationer og blev bl.a. finansieret af Miljø- og Fødevareministeriets Den Sociale Naturpulje.

Pressemeddelse

Dato
27/11/18