Design skal ikke lade nogen i stikken!

I samarbejde med Bevica Fonden skal Designskolen Kolding styrke forskning og uddannelse i inkluderende design. Indsatsen støttes af millionbevilling fra fonden.

Leave No One Behind! Eller på jævnt dansk: Lad ingen i stikken. Da FN i 2015 vedtog de 17 Verdensmål, var det med et løfte om, at ingen må lades i stikken. Et nyt samarbejde mellem Bevica Fonden og Designskolen Kolding sætter handling bag ordene. De to parter er blevet enige omen fælles målsætning om at sætte universeltdesign påskemaet med det formål atgive alle studerende på Designskolen Kolding mulighed for at lære at designe inkluderende og for alle mennesker – uanset om de har en funktionsnedsættelseeller ej.

– Som fond handler det for os om,at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne leve livet på lige fod somalle andre. Derfor er det så afgørende, at rammerne for det levede liv udformes, så vi alle kan være med. Vi er i vores hverdag omgivet af design. Det alt fra produkter til oplevelser og services. Og det skal vi alle kunne bruge. Det værdibaserede begreb universelt design skal derfor gerne blive et naturligt mindset hos de studerende og ses som løftestang for at nå i mål med Leave-No-One-Behind-agendaen, siger direktør for Bevica Fonden, Marianne Kofoed.

Derfor har Bevica Fonden bevilget 5 mio. kr. til, at Designskolen Kolding kan forske og undervise i universeltdesign og FN’s tværgående bæredygtighedsmål ’Leave NoOne Behind’

Test af erfaringer
– På Designskolen Kolding arbejder vi allerede med inkluderende design og vi er kendte for de åbne kollaborative designprocesser, hvor vi ikke designer til, men sammen med dem,d er skal bruge designet. Vi har en lang tradition for at samarbejde med eksterne parter og ikke mindst at bidrage til den lokaleudvikling f.eks. i boligområder. Igennem samarbejde med Bevica Fonden håber vi at kunne teste erfaringer lokalt og på sigt etablere et levende laboratorium, der vil give en unik mulighed for langstrakt forskning om universelt design, fællesskaber og hvordan bygninger og udeområder med mere kan understøtte disse, siger rektorfor Designskolen Kolding, Lene Tangaard.

Medaktører i projektet
Projektet bliver forankret i Designskolen Koldings laboratorium for Social Design og skal over de næste fem år integrere universelt design som et grundlæggende værdisæt, så alle studerende har mulighed for at forstå og bruge det, når de kommer ud og skal arbejde som professionelle designere. Samarbejdet kommer også til at inkludere de interesse organisationer, som kender målgrupperne og kan bidrage med væsentlige indsigter. Derfor er Danske Handicaporganisationer og særligt Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) selv skrevet som medaktører i bl.a. workshops, feltstudier og interviews, som forskere og studerende kommer til at gennemføre.

– Det er vigtigt at unge med handicap får en stemme og bidrager med de indsigter og erfaringer, de har. Netop dialogen er forudsætningen for at kunne designe rammerne for det levede liv. Design skal ikke udspringe af et særligt hensyn, men være en helt naturlig indlejret del af de produkter og services, som vi omgiver os med, siger formand for SUMH, Mads Eddelvang Pejrup.

Og behovet for viden på området er stort, understreger næstformand i Danske Handicaporganisationer, Sif Holst, der ser frem til at blive inddraget i samarbejdet:

– Vi håber på et konstruktivtog givtigt samarbejde på området, så mennesker med handicap kan nyde godt af forskningen, og vi dermed i fællesskab kan bryde med indgroede forestillinger og vaner. Netop designere spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre rammer, der giver mennesker med handicap størst mulig selvstændighed og uafhængighed.