Vores strategi

Mission og vision

Med respekt for vores grundlægger, pastor Hans Knudsen, og hans filantropiske indsats og intentioner bestræber Bevica Fonden sig fortsat på at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap. Det gør vi gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Bevica Fondens vision er at give mennesker med bevægelseshandicap den størst mulige selvstændighed og uafhængighed.

Strategi

Bevica Fonden har – som i 1872 – stadig fokus på at styrke mulighederne for det enkelte menneske med bevægelseshandikap for at deltage i og bidrage til samfundet. Selv om der er sket væsentlige fremskridt set i forhold til den virkelighed og den hverdag, mennesker med handicap skulle forholde sig til for 150 år siden, er der stadig meget at forbedre. Det danske samfund har fortsat udfordringer med ulighed i sundhed, i uddannelse, på arbejdsmarkedet og i tilgængeligheden til vores byer og bygninger, i det sociale liv og oplevelser i al almindelighed. Bevica Fondens uddelingspolitik er dermed fordelt på følgende indsatsområder:

Arbejdsmarkedet

Hvordan får vi vendt uligheden i beskæftigelsen? Hvad handler det om, og hvad skal der til for at skabe lige muligheder for alle?

Kroppen

Hvordan kan vi skabe lige muligheder for adgangen til det sunde og aktive liv? Hvad er problemet, og hvad skal der til? Og hvordan kan vi via forskning, behandling og udvikling af hjælpemidler styrke og genopbygge kroppen, så forudsætningerne for det uafhængige og selvstændige liv bliver så optimale som muligt?

Tilgængelighed

Hvad skal der til for, at tilgængelighed bliver tænkt ind som en helt naturlig parameter i formgivning og udvikling af vores omgivelser? Og hvordan sikrer vi den gode og ligeværdige løsning? Og hvordan får vi skabt nye innovative løsninger, der gør det “umulige” muligt?

Fonden tager i dag en aktiv rolle i at skubbe på en samfundsudvikling, der løser de udfordringer. Indsatsen bygger på udvikling af langsigtede initiativer i partnerskab med andre aktører. Samtidig arbejder fonden for, at initiativerne tager afsæt i det bedst mulige vidensgrundlag og understøtter aktivt udvikling af ny viden på feltet.

Bestyrelsen har sammen med ledelsen besluttet, at fonden konkret satser på at styrke og videreudvikle viden og praksis inden for feltet Universelt design (UD), og at denne indsats skal ske i sammenhæng med FN’s verdensmål – specifikt den tværgående agenda Leave No One Behind (LNOB).

UD handler om at skabe ligeværdige løsninger, der sikrer at alle – herunder mennesker med handicap – tænkes ind i hele indretningen af samfundet. LNOB har et bredt greb på tværs af verdensmålene: I de fælles bestræbelser på at indrette en bedre og mere bæredygtig verden med verdensmålene som ledestjerne skal vi huske at sikre os, at ingen – hverken grupper eller individer – efterlades på perronen, mens resten af verden stiger på toget. Tandhjulene i UD og LNOB passer ind i hinanden, og derfor er det en oplagt styrkeposition for fonden at samtænke dem.

Fonden arbejder frem mod 2030 i to spor:

Figur af Camilla Ryhl: Sammenkobling af menneskesyn, Leave No One Behind, Universal Design og tilgængelighed

1) Forskning & uddannelse inden for universelt design

Fondens forsknings- og uddannelsesstrategi tager udgangspunkt i en klar, langsigtet forandringsteori. Gennem etablering og konsolidering af universelt design (UD) som et attraktivt forsknings- og uddannelsesfelt uddannes fremtidens kandidater, der gennem deres arbejde påvirker praksis – både i den private og i den offentlige sektor. Fonden har til det formål etableret Universal Design Hub – et sekretariat, der under ledelse af forskningsdirektør Camilla Ryhl skal styrke forskning i og viden om UD.

Hubben er centrum for en etablering af UD som en fast del af uddannelses- og forskningsmiljøer i hele landet. Hubben driver netværk både for etablerede seniorforskere og for vækstlaget i dansk forskning inden for UD, og der er etableret stærke partnerskaber med Det Kongelige Akademi, Designskolen Kolding og DTU. Fonden er også aktiv i forhold til at fastholde og udvikle de nye forskertalenter, der er på vej inden for feltet. Med hubben sikrer fonden en konsolidering af eksisterende viden, udvikling af ny viden og bringer samtidigt denne viden i spil ude i samfundet, blandt vores partnere og på den politiske arena.

Læs om Universal Design Hub

2) Universelt design og Leave No One Behind udbredes i partnerskab med vores omverden

Det andet spor satser på en generel udbredelse af universelt design med FN’s verdensmål – herunder i særlig grad agendaen Leave No One Behind (LNOB) – som fundament.

Leave No One Behind er et bagtæppe for alle 17 verdensmål og har som fokus, at ingen grupper eller individer efterlades på perronen, mens resten af samfundet stiger på toget. Det handler blandt andet om at huske at tage højde for mennesker med handicap og funktionsnedsættelse, når vi med FN’s verdensmål som rettesnor indretter en ny og mere bæredygtig verden. Rent praktisk vil fonden etablere partnerskaber med aktører, der har indflydelse på de skridt, vi tager som samfund for at nå verdensmålene, og sammen med dem arbejde for at gøre universelt design til et grundprincip for tilgangen til sundhed, uddannelse, arbejdsmarked, byplanlægning, byggeri og design, oplevelsesøkonomien og sociale fællesskaber.

Når vi drømmer størst, er vi lykkedes med det i 2050.

Læs om Leave No One Behind