I hælene på verdensmålene: nyt tværfagligt scholarship baner vejen for et mere inkluderende samfund

Pressemeddelelse af Bevica Scholarship

Nyt scholarship målrettet studerende og undervisere på landets universiteter, professionshøjskoler og designskoler udfordrer alle fagligheder til at tænke i et bredere menneskesyn og hjælpe verden et skridt tættere på verdensmålenes tværgående princip om ikke at efterlade nogen i stikken. Du kan tilmelde dig fra den 3. november.

Hvordan skaber vi et mere inkluderende samfund på alle planer – i byggeri, design, uddannelse, arbejdsmarked, produktudvikling og i samfundsudviklingen i det hele taget?

Det er et åbent spørgsmål med mange potentielle svar, og det er netop de svar, et nyt Scholarship fra Bevica Fonden ønsker bud på fra studerende og undervisere på landet universiteter, professionshøjskoler og designskoler.

Den 3. november lancerer bestyrelsesformand i Bevica Fonden Thomas Sinkjær Bevica Scholarship. Det gør han i forbindelse med Bevica Fondens 150 års jubilæum på Det Kongelige Akademi på Holmen i København.

”Med lanceringen af scholarship tror vi på, at vi kan være med til at udvide vores forståelse af og bevidstheden om, at vi alle har forskellige udgangspunkter – kropsligt som kognitivt – og at idéen om idealmennesket hører fortiden til. Når vi skal gøre det, så er viden på tværs af fagligheder helt essentiel, og det er netop ny viden, som scholarship-programmet skal være med til at skabe,” siger Thomas Sinkjær.

Fondens ambition for Bevica Scholarship-programmet er at inspirere studerende og undervisere på tværs af fagligheder til at skabe ny forskningsbaseret viden om universelt design-princippet som løftestang til at nå i mål med FN’s Verdensmåls tværgående princip om ikke at lade nogen i stikken. Og netop Universelt design kan være det værktøj, som samfundet behøver for at nå i mål med verdensmålene i 2030, som den politiske ambition lyder på.

Det fortæller Thomas Sinkjær.

”Universelt design er et middel til at nå ambitionerne i verdensmålene, og det er samtidig et princip, som vi faktisk kan handle på, selvom verdensmålene af og til godt kan virke langt væk fra hverdagen.”

Få viden ude i verden og tag den med hjem
Konkret er der 350.000 kroner på højkant til den vindende studerende, mens to undervisere kan vinde 130.000 kr. Derudover er der 14 rejselegater på 30.000 kr. til de studerende, som er med i opløbet om hovedprisen, og tre rejselegater til de undervisere, som ikke vinder den store pris.

For at deltage, skal de studerende identificere og formulere en central problemstilling inden for aktuelle samfundsværdier, politikker, praksis og/eller design og beskrive, hvor og hvordan problemstillingen skal undersøges. Underviserne skal identificere ét eller flere centrale aspekter af universelt design, som de ønsker at undervise for at styrke egen undervisningspraksis og beskrive, hvor og hvordan de vil udføre undersøgelsen. Pengene skal bruges i forbindelse med rejsen ud i verden for ny viden universelt design i sit fagfelt.

Det er et krav, at undersøgelsen foregår uden for landets grænser, og det er der en helt særlig grund til, fortæller forskningsdirektør og ansvarlig for scholarship-programmet i Bevica Fonden Camilla Ryhl.

”Vi ønsker at bringe ny viden hjem til Danmark, så vi som samfund kan vokse og få et samfund, hvor der er plads til flere – på alle niveauer. Det er et ambitiøst mål, og det er også derfor, vi inviterer alle fagligheder med,” lyder det.

Tour de Danmark i november
Universelt design som forskningsfelt er et relativt nyt forskningsfelt i Danmark, og netop derfor er kravet om at rejse ud i verden for at hente viden hjem centralt. Men bortset fra det, er det håbet, at interesserede studerende vil gå åbent og kreativt til værks og gribe muligheden for at tænke deres faglighed på en ny måde.

”Vi selvfølgelig til rådighed for de studerende og undervisere, som ønsker at tage handsken op og søge scholarship-programmet. Hele november tager vi fx på tour rundt til en række universiteter, designskoler og professionshøjskoler for at fortælle mere om programmet,” siger Camilla Ryhl.

Interesserede kan læse mere om touren og Scholarship-programmet, på ww.bevicasholarship.dk. Tilmelding til programmet åbner den 3. november samme sted.

For yderligere kommentarer eller interviewaftaler, kontakt:

Mads Stampe, chef for kommunikation og public affairs Bevica Fonden:
+45 60 66 67 58
mads@bevica.dk

Camilla Ryhl, Forskningsdirektør Bevica Fonden:
camilla@bevica.dk