Bevica Fondens program på Folkemødet 2024

Torsdag d. 13. juni    
Tidspunkt Scene Debatoverskrift Beskrivelse Samarbejdspartner(e)  Deltager(e) fra Bevica Fonden
11.00-11.50 Den Grønne Scene, D10 Hvordan gør vi naturen mere tilgængelig? Der er gjort store fremskridt, som gør den danske natur mere tilgængelig, men vi er ikke i mål endnu. Med inspiration fra projektet ’Natur for alle’, der har kortlagt tilgængelige naturstier og -ruter, diskuterer vi, hvad det næste skridt skal være for at skabe mere tilgængelig natur og en bedre formidling af den. Læs mere Videnscenter om handicap Marianne Kofoed, Direktør.
12.00-13.00 Den Sociale Scene, A32
Åbningsdebat
Værdighed og handlemulighed for alle mennesker er grundlaget for arkitektur.  The Copenhagen Lessons nr. 1 danner grundlandet for åbningsdebatten på Den Sociale Scene med Folkemødets forperson og generalsekretær for Amnesty Vibe Klarup, Line Barfod, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune og Camilla Ryhl, Forskningsdirektør i Bevica Fonden. Læs mere Det Kongelige Akademi Camilla Ryhl, Forskningsdirektør.
13.00-14.00 Politikens Lille Scene, N13 Undskyld vi er her – digtworkshop med Caspar Eric I kølvandet på mennesker med handicaps kamp mod at blive omtalt som en økonomisk byrde under hastagget #Undskyldvierher, inviterer Digter Caspar Eric, sociolog og ph.d.-studerende Olivia og Bevica Fonden publikum ind som aktive medskabere af et fællesdigt over vores samfundsnormer og mennesker med handicaps position i det danske samfund. Læs mere. Politiken Olivia Dahl, ph.d.. -studerende v. KU og medlem af Bevica Fondens forskernetværk.
13.00-14.00 Den Sociale Scene, A32 Kan man bygge sig til højere livskvalitet for flere? Kom og vær med i en samtale om boligindretningens betydning for livet derhjemme. Hvordan kan boligen rumme hele vores liv og familie – fra vugge til grav og med alt det, som vi ikke kan kontrollere.  Læs mere Domea Camilla Ryhl, Forskningsdirektør.
13.00-13.25 Forskerscenen Kampe for anerkendelse og frihed i en digital tidsalder Medier og teknologi spiller i dag en rolle i stort set alle sociale sammenhænge og præger både små og store fællesskaber, vores private liv og vores offentligheder. Gennem eksempler omkring henholdsvis mennesker med handicap og brugere af såkaldt alternative nyhedsmedier, illustrerer medieforsker Leif Pedersen, hvordan den “sociale grammatik” omring kampe for anerkendelse har forandret sig i den digitale tidsalder, og hvordan dette stiller vores samfund med både nye muligheder og store udfordringer ift. at sikre vores individuelle og kollektive frihed. Læs mere.  

 

Leif Hemming Pedersen,  Postdoc, Roskilde Universitet og medlem af Bevica Fondens forskernetværk. 
14.00-14.25 Forskerscenen Ableisme: Når verden skabes til den ”normale” krop Kan du bevæge dig ubesværet gennem tilværelsen: gå i skole, få et arbejde, benytte offentlig transport og har lige adgang til sundhed, så det formentlig, fordi vores samfund er lavet til dig og din krop. Med afsæt i bogen ”Ableisme – magt, menneskesyn og myten om den normale krop” vil Emil Falster introducere begrebet ableisme og fortælle om, hvordan det kommer til udtryk i samfundet. Læs mere.   Emil Falster, post.doc. ved Aalborg Universitet og Bevica Fonden.
17.00-18.00 Politikens Store Scene, N13 Hvor er omsorgen?
Emma Holten og Emil Falster.
Forfatter Emma Holten og handicapforsker Emil Falster diskuterer omsorgens muligheder og begrænsninger i det danske samfund med afsæt i feministisk økonomi, omsorgsteori og begrebet ”ableisme”. Læs mere. Politiken Emil Falster, postdoc.
Fredag d. 14. juni    
Tidspunkt Scene Debatoverskrift Beskrivelse Samarbejdspartner(e) Deltagere fra Bevica Fonden
09.00-10.00 Den Sociale Scene, A32 Netværksarrangement: Blinde vinkler i civilsamfund og fællesskaber Sammen med brancheforeningen af civilsamfundsorganisationer inviterer Bevica Fonden til kaffe og croissanter, mens vi diskuterer blinde vinkler og myter om det normale. Vi har inviteret handicapforskerne Emil Falster og Olivia Dahl til sofasamtale om bogen Ableisme – magt, menneskesyn og myten om den normale krop. Læs mere Videnscenter om handicap Emil Falster, postdoc

Olivia Dahl, medl. af forskernetværket.

11.00-12.00 Den Sociale Scene, A32 Idrætsfællesskaber: Taber vi dem med størst udfordringer? Mennesker med handicap er markant mindre aktive end andre, og jo større graden af handicappet er, desto lavere er deltagelsen. Projektet ’Når bevægelse bevæger’ har påvist, at tilpasset idrætsdeltagelse har store fordel. Glemmer vi en af de grupper, der har allermest behov for at være med i idrætsfællesskaberne? Læs mere. Videnscenter om Handicap Thomas Skovgaard, professor SDU og medlem af Bevica Fondens forskernetværk.
12.00-13.00 Den Sociale Scene, A32 Drømmen om det gode liv Vi inviterer fire ‘drømmere’ til en snak om, hvordan de ønsker sig, at fremtidens samfund skal se ud. Hvad er det gode liv? Og hvad stiller det af krav til, hvordan vi indretter vores byer, boliger og omgivelser? Læs mere Danske Arkitektvirksomheder Camilla Ryhl, Forskningsdirektør.
13.00-14.00 Den Sociale Scene, A32 Bliver du også ekskluderet af din by? Undrer du dig også over, at det kan være vanskeligt at færdes i din by? Over, at nogle bygninger er svært tilgængelige eller direkte afvisende? Vi sætter tre engagerede mennesker stævne for at give svar på, hvordan vi kan sammen skabe rammerne for, at alle kan deltage i samfundslivet. Læs mere. Arkitektforeningen Marianne Kofoed, Direktør.
15.00-15.45 Velfærdsteltet –  J21 Undskyld, hvad siger du? Alle mennesker har ret til at blive hørt!  Vi sætter fokus på den ofte oversete gruppe af mennesker, der på grund af en hjerneskade har mistet evnen til at kommunikere som før. Med et panel bestående af de berørte selv, deres pårørende og fagfolk på området, vil vi diskutere, hvad det betyder for mennesker at blive ramt på deres kommunikation. Læs mere. Hjerneskadeforeningen Emil Falster, postdoc.
17.00-18.00 Domen – Terrassen
C16 – BL – Danmarks Almene Boliger
Mangfoldigt byggeri – kampskrift over bedre boliger Alle skal have et godt hjem i et nabolag med adgang til velfærdsydelser, transport og fællesskab. Men hvem har egentlig adgang – og på hvilken måde? Hvordan sikrer vi, at fremtidens boliger og byrum kan rumme alle uanset krop og sind? Læs mere. Landsbyggefonden Emil Falster, postdoc.

Camilla Ryhl, forskningsdirektør.

18.00-19.00 Domen – Terrassen
C16 – BL – Danmarks Almene Boliger
Universelt designet koncert med Carl Emil Petersen Hvordan laver vi en koncert, hvor så mange som muligt føler sig inviteret med til festen? Det undersøger Landsbyggefonden og Bevica Fonden sammen med Carl Emil Petersen (Ulige Numre), når vi inviterer til det første forsøg på en universelt designet koncert på Folkemødet. Læs mere. Landsbyggefonden  
20.00-21.00 Verdensmålsscenen, C38 Folkemødets freestylerap for fællesskab og inklusion Sammen med Rapolitics inviterer Bevica Fonden, DTU, Danske Handicaporganisationer og Muskelsvindfonden publikum med, når Folkemødets første freestylerap for fælleskab og inklusion bliver til. Læs mere. DTU
Muskelsvindfonden
DH
 
21.30-22.30 Verdensmålsscenen, C38 DJ Battle – Diversity edition Hvordan får Rasmus Tantholdt Mads Steffensen, Natasja Crone m.fl på, når alle skal være med i festen. Og hvem der sætter det bedste på, afgøres af publikum og Søren Brostrøm. Vi giver et utal af benspænd undervejs, når to hold af kendte danskere dyster om førstepladsen i årets DJ battle diversity edition. Læs mere DTU
Muskelsvindfonden
DH
 
22.30-02.00 Verdensmålsscenen, C38 DJ Moyo spiller op til dans Hvert år fylder vi teltet til den fedeste fest for alle! Kom og vær med, når DJ Andrew Moyo spiller dansemusik, så det brager. Læs mere. DTU
Muskelsvindfonden
DH
 
Lørdag d. 15. juni            
Tidspunkt Scene Debatoverskrift Beskrivelse Samarbejdspartner(e) Deltagere fra Bevica Fonden
13.00-13.25 Forskerscenen Olivia Dahl:
Fra Outsiders til Crip theory: Om handicap, identitet og frisættelsesmuligheder
 

Olivia Dahl zoomer ind på, hvordan handicapdiskurser påvirker synet på, behandlingen af og mulighederne for mennesker med handicap. Hun guider tilhørerne gennem teoretiske, historiske og samtidige opfattelser af handicap og præsenterer Crip-theory; et omdiskuteret teoretisk begreb, der åbner mulighed for at forstå handicap som en positiv identitetsform der bringer værdi til verden. Læs mere.

Olivia Dahl, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet, medlem af Bevica Fondens forskernetværk.
15.00-15.45 Tech scenen Teknologi for ALLE mennesker – Interaktiv workshop om Universelt Design med Folkemødet som case.  Vi skal gøre vores byer, bygninger, arrangementer, produkter og digitale platforme tilgængelige for alle køn, aldre, funktionsevner og kulturer. Og dette gælder også Folkemødet. Men hvordan gør vi det? Prøv kræfter med Universelt Design-værktøjer udviklet og anvendt af iværksættere og fremtidens ingeniører – nu med Folkemødet som eksempel! Læs mere. DTU Skylab Barbara Nino Carreras,  Postdoc DTU, medlem af Bevica Fondens forskernetværk.

Pop-ups

Torsdag d. 13. juni
Unfair game – Pop-up bordtennis

Kl. 14 og 16
Danchells anlæg, A97

Fredag d. 14. juni
Skæv bordtennis kl. 12-17
Domen
C16 – BL – Danmarks Almene Boliger

Lørdag d. 15. juni
Unfair game – Pop-up bordtennis

Kl. 14 og 16.
Danchells anlæg
A97