Universal Design Hub

Ambitionen for Universal Design Hub er at igangsætte en forandring af vores fælles menneskesyn.

Sofie går op af trapperne i Handicaphuset, Taastrup
Figur af Camilla Ryhl: Sammenkobling af menneskesyn, Leave No One Behind, Universal Design og tilgængelighed

Inkluderende menneskesyn

Universal Design Hub

Universal Design Hub er etableret af Bevica Fonden for at medvirke til en forandring, der kan spores til samfundets store dagsordener og livskvalitetens centrale byggesten: uddannelse, arbejdsmarked, sundhed og socialt liv. Det medvirker vi til gennem øget brug af det værdibaserede begreb universelt design som løftestang for overskriften på FN’s 17 verdensmål “Leave No One Behind”. Målet er, at alle kan deltage, og ingen lades tilbage.

Universelt design kan ikke løftes inden for en enkelt disciplin. Derfor faciliterer Universal Design Hub blandt andet et tværfagligt forskernetværk. Netværket har det formål at styrke fagfeltet universelt design som forskningsbaseret, tværfagligt vidensfelt med forskere fra fagområder, der hver især er med til at formgive rammerne for det levede liv i Danmark.

Projektperiode

2020-

Projektejer

Bevica Fonden

Kontaktpersoner

Camilla Ryhl, forskningsdirektør,
Bevica Fonden, camilla@bevica.dk

Læs mere om Universal Design Hub